Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Mona Berthelsen

Hovedinnhold

Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

1. opponent: Professor emerita Eva Vingård, Arbets- och miljömedicin, Akademiske sjukhuset, Sverige

2. opponent: Docent, ph.d., Arne Lowden, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, Sverige

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Sigurd William Hystad, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

For mer informasjon se pressemeldingen.