Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny instituttleder

Vil gjøre instituttet mer synlig for omverden

– Jeg vil arbeide for at Institutt for klinisk psykologi blir enda mer synlig både innad ved UiB og i samfunnet rundt, sier Åsa Hammar.

Åsa Hammar, IKP
Åsa Hammar er instituttleder ved Institutt for Klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Åsa Hammar er spesialist og professor i klinisk nevropsykologi. Hun er 48 år og tiltrådte stillingen ved Institutt for Klinisk psykologi nå i høst. Hammar har vært tilknyttet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi siden 1993 og har forsket på alvorlig depresjon og kognitive funksjoner i mer enn femten år. Hun er leder av forskergruppen Depresjon og funksjon (MCF) og deltar i fMRI-gruppen i Bergen. Hammar disputerte i 2003.

Fire kjappe:

Hva er dine viktigste oppgaver som instituttleder? 

– Mine oppgaver ligger på flere ulike nivåer, jeg skal fungere som et bindeledd mellom universitetsledelse, fakultetsledelse og instituttet slik at instituttets rolle er synlig innen organisasjonen og innen samfunnsarenaen. En annen viktig oppgave er å bidra til å skape en trygg arbeidsplass for alle ved instituttet og å fremme det faglige fokuset. 

Hva motiverer deg for jobben? 

– Jeg ønsker å være med å utvikle og synnliggjøre det gode og viktige faglige arbeidet som gjøres på instituttet. 

Hva ønsker du for instituttet fremover?

– Jeg ønsker at det skal bli mer synlig hva som ligger i IKP sin omfattende forskningsportefølje, særlig hva som gjøres ut mot samfunnsarenaen, med viktigheten og betydningen som denne forskningen har for ulike grupper i samfunnet. 

Hva er styrkene til dette instituttet?

– Styrkene er mange, men jeg vil frem for alt fremheve det sterke engasjementet for studentenes opplæring hos både de vitenskapelige og de administrative ansatte. En annen styrke er IKP sin stipendiatportefølje med over 25 Ph.d.-kandidater som illustrerer bredden av den forskning som foregår ved instituttet og den samfunnsbetydning våre forskningstema har.

Også de store tverrvitenskapelige forskningsprosjektene som har forankring ved IKP gir instituttet en solid plattform. Og så, ikke minst, en viktig styrke til Instituttet er alle de gode og dedikerte medarbeidere som bidrar med både etablert og fremtidsrettet kunnskap innen klinisk psykologi, en kunnskap som er sentral både for utdanningen av nye psykologer og for samfunnet ellers, avslutter Åsa Hammar. 

Åsa Hammar tiltrådte i stillingen som instituttleder 1. august 2017.