Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny instituttleder

– Studentene skal oppleve at de lærer noe viktig

Roar Espevik ønsker seg at studentene ved Institutt for samfunnspsykologi skal oppleve at de lærer noe viktig. Han vil også ha mer samarbeid på tvers, mer samfunnskontakt og et institutt som er enda tettere på samfunnsoppdraget.

Roar Espevik
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Roar Espevik er nyansatt instituttleder på Institutt for samfunnspsykologi (ISP). Han er 63-modell og kommer fra dekan-stillingen på Sjøkrigsskolen. Espevik har vært forsker siden 2006, og har også hatt en deltidsstilling på instituttet. Han forsker på operative team og ledelse og gjorde en doktoravhandling om lagarbeid i sikkerhetskritiske organisasjoner.

1. Hva er dine viktigste oppgaver som instituttleder?

– En viktig oppgave er å sørge for at alle ved instituttet blir sett og får ut sitt potensial. Vi må sikre gode beslutnings-, ansvars- og oppfølgingsprosesser for å gjøre oss bedre i stand til å drive effektivt og godt mot ytre rammer og de mål vi som institutt velger å bestemme oss for. Målene handler også om daglig drift, og å tilpasse og utvikle oss i forhold til omgivelsene.

2. Hva er det som motiverer deg for jobben?

– Jeg blir motivert av å få lov til å jobbe med mennesker som vil noe og det å oppleve at andre lykkes.

3. Hva ønsker du for instituttet fremover?

– Studenter som opplever at de lærer noe viktig! Mer samarbeid på tvers av fagmiljøer og institutter, mer samfunnskontakt og tettere på samfunnsoppdraget. At vi som institutt klarer å skape tilstrekkelig rom for å utvikle undervisning og forskning. 

4. Hva er styrkene til dette instituttet?

– Dyktige og motiverte mennesker! Et institutt med stor tverrfaglig spennvidde preget av allsidighet og mangfold i bakgrunn og tilnærming.  

Roar Espevik tiltrådte stillingen 1. november 2017.