Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny forskning

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

Elever, Fauske vgs
Foto/ill.:
Elever ved Fauske VGS

Hovedinnhold

– Vi ser at de skolene som følge opp tiltak for et bedre psykososialt miljø har elever som er bedre tilpasset og mindre ensomme, sier Torill B. Larsen, prosjektleder for COMPLETE, som nå har en ny delrapport klar.

Mindre ensomhet og bedre psykisk helse

Elevene får tettere oppfølging og på denne måten får skolen flere verktøy for å bedre miljøet. Prosjektet prøver ut to tiltak som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet på skolen, Drømmeskolen (Voksne for barn) og Nærværsteam. 17 skoler fra 4 fylker deltar og har så langt fulgt 2300 elever i 1. klasse.

Prosjektet tester effekten av Drømmeskoletiltaket i tolv skoler, og i seks av disse skolene en kombinasjon av Drømmeskolen og Nærværsteam. Resultatene så langt viser at de skolene som har implementert tiltakene reduserer ensomheten blant elevene sammenlignet med skoler som ikke bruker slike tiltak.

– Selv om effektene foreløpig er små ser vi at det går i positiv retning, og nå er det avgjørende at de de skolene som deltar følger opp tiltakene nøye videre slik at de kan få enda bedre effekt, føyer Larsen til.

Bedre overgang

Mange elever får en tøff start i overgangen fra ungdomsskolen til VGS. Hvilke faktorer spiller inn i forhold til trivsel, frafall og læringsmiljø? Elevenes psykiske helse og det psykososiale miljøet på skolen er de to viktigste risikofaktorene for frafall i videregående skole.

– Det handler veldig mye om relasjoner, ensomhet og psykisk helse når man vil forebygge frafall. Og når vi vet at tiltakene kan medvirke til mindre frafall er det også en god samfunnsmessig investering sier Larsen.  

COMPLETE - Prosjektet fortsetter ut 2019.