Hjem
Det psykologiske fakultet

Næringspolitisk rådgiver

Iver Neptali Belle-Ramos jobber med både mangfold og inkludering, og høyere utdanning som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Hans råd er å tenke tverrfaglig.

Hovedinnhold

I stor grad er psykologi et dannelsesemne, og det har påvirket mange ulike deler av livet, ikke bare i jobbsammenheng.

Hvorfor valgte du å studere master i psykologi ved Universitetet i Bergen?

  • Jeg synes psykologifaget dreier seg om mange av de viktigste spørsmålene som finnes, selv om vi enda mangler mange av svarene. I stor grad er psykologi et dannelsesemne, og det har påvirket mange ulike deler av livet, ikke bare i jobbsammenheng. Jeg har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og en mastergrad i psykologi, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Hva gjør en næringspolitisk rådgiver?

  • Som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd arbeider jeg i all hovedsak med to felt; mangfold og inkludering, og høyere utdanning. Bergen Næringsråd representerer om lag 3000 bedrifter i regionen, og det er min jobb å fremme deres interesser. Jeg koordinerer en ressursgruppe og et samarbeidsråd for mangfold og inkludering, og på bakgrunn av møter i disse gruppene blir dagsorden satt, og jeg følger opp sakene. I tillegg arbeider jeg med å skape et tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia. Jeg er også trainee og deltar på samlinger i regi av Trainee Vest en til to ganger i måneden sammen med 22 andre traineer. Denne våren deltar vi på en kursrekke i regi av NHH Executive som skal bidra til å gi faginnsikt utover den vi tilegnet oss på studiene.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidslivet?

  • Jeg synes selv at overgangen var stor, men den var håndterbar. Under studiene følte jeg at alt bevet seg langsomt, mens ting skjer i et raskere tempo nå. Det er utfordrende på en bra måte.

Hvilke tips vil du gi til studenter angående jobbmulighetene etter studiene?

  • Mitt tips vil være å tenke tverrfaglig. Vi er inne i det mange vil kalle en «industriell revolusjon» der vi ser effektivitetsforbedringer innen energi og kommunikasjon. Slike omveltninger kan har store konsekvenser for mange bransjer, og derfor vil arbeidsgivere trenge medarbeidere med en tverrfaglig kompetanse. Benytt mulighetene som er på Universitetet i Bergen til å ta emner innenfor andre studieretninger også.