Hjem
Det psykologiske fakultet

Avdelingsleder på HVL

Finn Hansen er avdelingsleder på dykkerutdanningen ved HVL. Masterprogrammet i pedagogikk har gitt han en bredere pedagogisk plattform og en bedre oversikt over eget ståsted i pedagogikken.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i pedagogikk har gitt meg en mye bredere pedagogisk plattform, som også har gitt meg en bedre oversikt over eget ståsted i pedagogikken.

Hvorfor valgte du å studere master i pedagogikk, IKT-basert?

  • Jeg har en bachelorgrad i pedagogikk som jeg også har tatt på deltid, og det var da fortsatt et selvfølge å studere deltid. I tillegg følte jeg at jeg ikke hadde fått gjennomført den forskningen jeg ønsket, så ved å ta en mastergrad kunne jeg få utføre det gjennom masteroppgaven. Dette er noe som har stått på ønskelisten min lenge. Universitetet i Bergen er for meg en seriøs og betydningsfull utdanningsinstitusjon som tilbudte det masterprogrammet jeg ønsket, så valget var enkelt.

Du arbeider som avdelingsleder ved Høgskolen på Vestlandet, på hvilke måter er det du lærte under utdanningen i pedagogikk relevant for denne jobben?

  • I mitt arbeid er jeg pedagogisk ansvarlig for gjennomføringen av alle utdanningene vi har. På dykkerutdanningen utdanner vi yrkesdykkere, redningsdykkere og støttepersonell fra dykkerindustrien. Masterprogrammet i pedagogikk har gitt meg en mye bredere pedagogisk plattform, som også har gitt meg en bedre oversikt over eget ståsted i pedagogikken.

    I masteroppgaven min undersøkte jeg hvilke læringsstrategier yrkesdykkerstudenter bruker for å redusere negativt stress i læringssituasjoner, og det har vært svært relevant for mitt arbeid som avdelingsleder ved Dykkerutdanningen ved HVL. Jeg har fått et meget godt innblikk i studentenes situasjon og det bidrar til en bedre læringsarena for studentene vi har hos oss.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

  • Velg et tema/problemstilling til masteroppgaven som er innenfor det feltet du ønsker å arbeide med. Dersom du gjennomfører et undersøkende arbeid kan du komme i kontakt med mulige fremtidige arbeidsgivere.