Hjem
Det psykologiske fakultet
Utdanning

Bachelor eller master?

Som student ved universitetet tilegner du deg fagspesifikk kunnskap og ferdigheter for det programmet du velger. Men du får også med på kjøpet en mer generell akademisk kompetanse, der utdanningsnivået spiller en rolle. Hva bør du velge; bachelor eller master? Og hvorfor skal du velge Det psykologiske fakultet og Bergen?

Veivalgskilt med ulike retninger og en person som lurer på hva han skal velge
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Hva kan jeg med en bachelorgrad?

 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning. Denne evnen er avgjørende i en virkelighet som stadig endrer seg, og som kan være usikker, kompleks og uforutsigbar. Du skal skape, tolke og forandre denne virkeligheten og løse problemer, ofte uten å kunne spørre om råd eller hjelp. Nettopp evnen til å skille det vesentlige fra det uvesentlige, til akademisk tenkning, gjør deg i stand til å takle denne virkeligheten og utfordringene den byr på.
 • Du kan reflektere over hva som har skjedd og lære av det.
 • Du kan analysere - bryte et komplekst problem ned i små deler som du forstår, og sette dem sammen igjen - syntetisere - i en ny virkelighet.
 • Du kan sette navn på hva som skjer gjennom begreper og teori som gir mening for deg selv, og for de som du skal løse problemer sammen med - eller lede - i vanskelige situasjoner.
 • Du har nådd et annet, høyere nivå på din tenkning og ditt språk. Du er bedre forberedt på den virkelighet du kan komme til å befinne deg i, gjennom det at du er bedre i stand til å forstå den og handle fornuftig i den.

Hva kan jeg med en mastergrad?

 • Mens bachelorgraden gir deg bredde, går mastergraden i dybden og tilbyr en større forståelse av en avgrenset del av virkeligheten. 
 • Du kan drøfte mange ulike problemer innenfor mange ulike fagområder, ikke bare det du selv har fordypet deg i, fordi du har en akademisk virkelighetsforståelse.
 • Med en bachelor har du lært å løse et forelagt problem. Med en mastergrad har du evnen til å finne, identifisere, selve problemet.
 • For virksomheter som må forholde seg til stadige, store endringer, er organisasjonens evne til å stille spørsmål ved de rådende sannhetene avgjørende for å overleve. Svaret på ett problem er begynnelsen på et nytt spørsmål, og gode spørsmål kan bli strategiske konkurransefortrinn. Med en mastergrad lærer du å beherske denne tilnærmingen til omgivelsene, til virkeligheten. Du blir i forkant av paradigmeskiftene.

Hvorfor Det psykologiske fakultet og Bergen?

 • I en virkelighet preget av endringer som drives fram av teknologi, digitalisering og globalisering, er en faktor konstant: mennesket. Det er denne faktoren som må forholde seg til alle endringene, og derfor er kunnskap om mennesket helt sentralt og viktigere enn noen gang. Og kanskje viktigst av alt: kunnskapen om mennesket blir ikke utdatert når endringene i omgivelsene skjer stadig raskere.
 • Det psykologiske fakultet tilbyr mange masterprogrammer hvor du kan gå i dybden på nettopp mennesket. Med en master hos oss, vil du bli i stand til å finne og løse problemer der mennesker er involvert, uansett hvilken retning du velger. Selv om programmene ikke alltid er rettet mot et spesifikt yrke, er de alle rettet mot konstanten som må forholde seg til den flytende virkeligheten - mennesket.
 • Vårt råd til deg når du skal velge, er å reflektere over det du var gjennom på bachelor: hvilke tema eller sider ved mennesket gir deg næring og nysgjerrighet til å lære mer? Det pedagogiske, det sosiale, det kulturelle, det organisasjonsmessige, det helsemessige eller kanskje det biologiske?
 • I globaliseringens tidsalder er Bergen et god utgangspunkt for å forstå verden. Bergenseren - hanseaten - er innvandret fra Frankrike, Tyskland, England, Nederland, Skottland, og Bergen har derfor historisk sett hatt blikket rettet utover. Derfor er UiB så langt fremme på internasjonalisering og utveksling i studieprogrammene. Derfor holder fakultetets forskning et høyt internasjonalt nivå. Derfor satser vi på praksis i studieprogrammene med mange praksisplasser ute i virkeligheten. Derfor bør du velge å ta en master ved Det psykologiske fakultet.

 

Denne artikkelen er en fritt omarbeidet tekst av instituttleder Roar Espevik