Hjem
Det psykologiske fakultet

Spisskompetanse på de minste barna

Takket være mastergraden i barnevern, er Laila Grønn-Jensen nå seniorrådgiver i et nyetablert nasjonalt spisskompetansemiljø, som arbeider med familier med helt små barn.

Hovedinnhold

Jeg hadde nok ikke søkt eller fått stillingen uten dette studiet

Laila Grønn-Jensen har jobbet i ulike roller i barnevernet siden 1993, rett etter at hun fylte 18. I 2016 bestemte hun seg for å bygge på sin utdanning med en mastergrad i barnevern. Hun ønsket å fordype seg i faget og få mer forskerkompetanse. Underveis i studiet ble det i 2017 besluttet å opprette et nasjonalt spisskompetansemiljø i Bufetat Region Vest for utredning og behandlingsrettet arbeid av familier i krevende livssituasjoner med sped- og småbarn. Laila søkte, og fikk en av to seniorrådgiverstillinger.

- Jeg hadde arbeidet 11 år i en kommunal barneverntjeneste, som barnevernspedagog. Jeg har jobbet mye med veiledning av foreldre og samarbeid på tvers av etater. Men i stillingen som seniorrådgiver var det krav om masterutdanning, så jeg hadde nok ikke søkt eller fått jobben uten dette studiet.

Laila var i jobb hele tiden mens hun studerte, og byttet så mot slutten av studiet.

- Det var spennende å starte i ny stilling hvor den kompetansen jeg har fått gjennom studiet blir nyttig for å klare å løse arbeidsoppgavene. Gjennom studiet har jeg fått en økt og ny forståelse for kompleksiteten og viktigheten av forskning og uvikling innenfor faget vårt. Jeg leser artikler og andre publikasjoner med en annen forståelse og vinkling enn tidligere. I min jobb er dette viktig blant annet fordi vi utarbeider nasjonale anbefalinger for arbeid med familier og små barn i risiko, spesielt knyttet opp mot foreldre og barn sentre i Norge.

Nasjonalt spisskompetanse miljø for sped- og småbarn består av tre kliniske psykologer og to seniorrådgivere. Tilbudet gjelder barn mellom 0-6 år, med et spesielt fokus på 0-3 år. Laila arbeider med utredning både på systemnivå og på individnivå.

- Målgruppen er foreldre hvor man er alvorlig bekymret for omsorgsevnen, og hvor kommunen trenger bistand fra sentre for foreldre og barn til en omfattende utredning av familien, og eventuelt å tilby veiledning og behandling. Spisskompetansemiljøet skal utvikle erfaringsbasert kunnskap og bidra med å sikre kunnskapsbasert praksisutvikling etter oppdrag og priorieteringer gitt fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, red.anm.).

Laila er glad for at hun bestemte seg for å gå tilbake til skolebenken og anbefaler masterstudier varmt til andre som vil åpne nye muligheter.

- Det å starte på et studium hvor man får mulighet til å fordype seg og reflektere over praksis, tror jeg alltid er nyttig. Om man er ung og ny på arbeidsmarkedet, eller har jobbet i over 20 år slik som jeg hadde, er jeg sikker på at det å "gå inn én dør" åpner muligheter for å oppdage andre dører og veier verdt å utforske.

Laila Grønn-Jensen ble intervjuet i august 2018.