Hjem
Det psykologiske fakultet
Deltagere på YFL kull 4

Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie, professor, UiO

Hovedinnhold

  • Nevropsykologi
  • Psykiske lidelser
  • Utviklingsforstyrrelser
  • Kognitiv rehabilitering

Min forskning er hovedsakelig innen klinisk nevropsykologi. Hovedmålet er å få en bedre forståelse av sammenhengen mellom psykiske lidelser, kognitive vansker og funksjon i hverdagen hos barn, unge og voksne. Jeg forsker på hvordan de kognitive vanskene utvikler seg, og hvordan de har sammenheng med psykiske symptomer, nedsatt funksjon i hverdagslivet, skole/arbeid og sosialt liv. Jeg forsker også på behandling av kognitive vansker hos pasienter med schizofreni.

Samlet sett har jeg fullført 12 forskningsprosjekter hvor jeg var prosjektleder (PI) på 5 av dem, og jeg deltar for tiden aktivt i 12 andre hvor jeg er PI på 2 av dem. Forskningsprosjektene har/har hatt fokus på både voksne og barn og på lidelser som schizofreni, bipolar lidelse, ADHD, ruslidelser, Tourettes syndrom, Asperger syndrom og ME. Det har vært og er fokus på nevropsykologi, selvforstyrrelser ved psykose, premorbide forhold ved psykose, sosial funksjon ved psykiske lidelser, psykiske symptomer og sammenhengen mellom kognitiv funksjon, traumer og refleksiv funksjon (evne til mentalisering) hos mødre med rusproblemer. Studiene har fokus på behandlingsforskning, nevropsykologisk utvikling/longitudinelle studier (10 og 20-års oppfølgingsstudier) og nevropsykologisk karakteristikk/tverrsnittsstudier.       

For tiden er jeg hovedveileder for en stipendiat i prosjektet «Goal Management Training for patients with schizophrenia or high risk for schizophrenia.» Målet i denne studien er å se om en manualbasert trening av eksekutive funksjoner gjør det enklere for deltagerne å bruke sine eksekutive funksjoner og nå sine mål i hverdagen. Jeg arbeider for tiden også med data fra en 20 års oppfølgingsstudie av ungdom med schizofreni eller ADHD, og er i gang med en 10 års oppfølgingsundersøkelse av barn og ungdom med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme. Jeg deltar aktivt flere forskningsgrupper hvor fokus enten er psykoselidelser hos voksne eller utviklingsforstyrrelser hos barn, ungdom og voksne.

Kontaktinformasjon:

m.g.oie@psykologi.uio.no

https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/meretehi/index.html