Hjem
Det psykologiske fakultet
HMS

Helse, miljø og sikkerhet ved Det psykologiske fakultet

Her finner du informasjon om HMS ved Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Overordnet HMS-ansvar

  • Dekan: Norman Anderssen
  • Fakultetsdirektør: Ove Chr. Borge

HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. 

Verneombud

Ønsker du å snakke med noen uavhengig av fakultetsledelsen kan du kontakte verneombudet ved din enhet.

 

HMS-handlingsplan 2024-2026

Her finner du overordnet HMS-handlingsplan for Det psykologiske fakultet for perioden 2024-2026.