Hjem

Det psykologiske fakultet

HMS

Helse, miljø og sikkerhet ved Det psykologiske fakultet

Her finner du informasjon om HMS ved Det psykologiske fakultet.

HMS-ansvarlige

HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. Øverste ledelse ved fakultetet med HMS-ansvar er:

  • Dekan: Bente Wold
  • Fakultetsdirektør: Ørnulf Lillestøl
  • Ass. fakultetsdirektør: Ove Chr. Borge

Verneombud

Ønsker du å snakke med noen uavhengig av fakultetsledelsen kan du kontakte verneombudet ved din enhet, evt. fakultetets hovedverneombud Siv Marian Lind (varahovedverneombud Maria A. L. Mathieu).