Hjem
Det psykologiske fakultet
HMS

Helse, miljø og sikkerhet ved Det psykologiske fakultet

Her finner du informasjon om HMS ved Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Overordnet HMS-ansvar

  • Dekan: Norman Anderssen
  • Fungerende fakultetsdirektør: Ove Chr. Borge

HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. 

Verneombud

Ønsker du å snakke med noen uavhengig av fakultetsledelsen kan du kontakte verneombudet ved din enhet.