Hjem
Det psykologiske fakultet

Instituttrådene ved instituttene

Instituttrådet behandler og fatter vedtak i saker på vegne av instituttet og består av representanter for ansatte og studenter ved instituttet.

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:

  • Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe A)
  • Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B)
  • Teknisk og administrativt ansatte (gruppe C)
  • Studenter, med minst 20 %. (gruppe D)

Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe B og D velges for ett år, jf valgreglementet.

Instituttleder går inn i gruppe A og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en annen er sekretær for instituttrådet.