Hjem
Det psykologiske fakultet
Refusjon

Refusjon av utgifter for studenter tilknyttet Det psykologiske fakultet

Du kan søke om refusjon av merutgifter for reise til praksissted eller utgifter ved innsamling av data til bachelor- eller masteroppgave.

Kvinne i rød kjole holder fram en håndfull gullpenger
Foto/ill.:
Sharon McCutcheon

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har tatt i bruk Direktoratet for økonomiforvaltning sin løsning "Betalmeg". I denne løsningen sender du inn søknad om refusjon av merutgifter du har hatt i forbindelse med dine studier.

Reise til praksissted

Gjelder reise til praksissted for disse studieprogrammene:

 • Bachelorprogram i spesialpedagogikk
 • Masterprogram i logopedi
 • Profesjonsstudium i psykologi
 • 5-årig lektorutdanning (se eget punkt lenger nede) 
 • Ett-årig PPU (se eget punkt lenger nede) 

Kostnadene må være på billigste måte, det er i de fleste tilfeller månedskort, ukeskort eller klippekort, ikke enkeltbilletter. Bruk av egen bil kan i særskilte tilfeller bli godkjent. Dette må du søke om i forkant av praksisperioden.

Utgifter til datainnsamling

Maksimal refusjon er for:

 • Bacheloroppgave 2000,- per oppgave
 • Masteroppgave 2600,- per oppgave

Utgifter som ikke blir dekket:

 • Konferanse- og kursutgifter
 • Bokinnkjøp
 • Kopiering av artikler
 • Utstyr

Dokumentasjon

Alle utgifter må dokumenteres med kvittering. Husk at digitale Skysskvitteringer kun er tilgjengelige i 3 måneder.

Slik søker du refusjon

Legg inn kontonummer i Studentweb

Legg inn kontonummeret ditt i Studentweb før du søker om refusjon. Det er et felt for å legge inn under "Min profil". Du kan endre kontonummer i Studentweb når som helst. UiB bruker denne informasjonen til å registrere deg i vårt refusjonssystem, Betalmeg. Frist å legge inn kontonummer er 1. september/1. februar. 

For datainnsamling for bachelor- og masterstudenter: Meld inn i UiBhjelp at du har lagt inn kontonummer og at du søker om om refusjon.

Vent på e-post fra Betalmeg

Etter at informasjonen din har blitt registrert av UiB, vil du motta en lenke på e-post fra Betalmeg. E-posten heter "Tilgang til selvbetjening for honorarmottakere - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring".

I perioder med mange refusjonssøknader, som etter praksisperioder, kan dette registreringsarbeidet ta noe tid.

Søk om refusjon i Betalmeg

Logg deg inn på Betalmeg ved hjelp av lenken du mottok. Du må benytte BankID eller tilsvarende når du logger inn.
Det er laget en intruksjonsvideo som du finner på youtube som viser hvordan du søker om refusjon. Noen punkter til hjelp med dette:

 • Dato skal være siste dag i praksis eller internship, eller siste dag for datainnsamling. 
 • Formål skal være studieprogram og emne du har hatt utgifter i forbindelse med
  • For eksempel Bachelor i spesialpedagogikk, SPED102
 • Kostnadsfordeling skal ikke endres (standard).

   
 • VIKTIG UNNTAK!! PPU og lektorstudenter på 5LU må endre kostnadsfordeling til "annen" (ikke standard). Kontroller at kostnadssted er PSFAK administrasjon, og at Arbeidsordre (K7) er "Praksis PPU og lektorutdanning". 

  Skjermdump rettet mot PPU og lektorstudenter
  Foto/ill.:
  Skjermdump


   
 • Utgiftstype skal være
  • For reise til og fra praksissted: "Kollektiv transport"
   • Dersom du på forhånd har fått godkjent bruk av bil, skriver du i beskrivelsesfeltet inn antall kilometer, hvilken strekning du har kjørt, antall eventuelle bompasseringer/fergeturer og viser regnestykket som gir totalbeløpet du ber om i refusjon. Vi refunderer 1 kr per kilometer.
    • Velg da "Arbeidsreise hjem/arbeid" som utgiftstype
  • For utgifter i forbindelse med internship - informasjon kommer
  • For utgifter i forbindelse med datainnsamling - informasjon kommer
 • Kostnadstilordning skal ikke endres når du laster opp vedlegg

Du kan også se infosiden om Betalmeg for mer hjelp.

Søknaden vil bli behandlet så snart som mulig, og du vil få pengene inn på kontonummeret du har oppgitt. Dersom noe er ufullstendig eller feil i skjema, vil du få det i retur. Da må du endre feltene som er ufullstendige eller feil, og sende inn på nytt.

Har du spørsmål, kontakt oss gjennom UiBhjelp