Hjem
Det psykologiske fakultet

Mentorordningen ved Det Psykologiske Fakultet

Mentorordningen er et tilbud til alle studenter som begynner på et bachelor- eller profesjonsprogram ved Det psykologiske fakultet. Tilbudet er til for å gi deg forutsetninger for trygghet og mestring i studenttilværelsen, og vil bidra med et sosialt rammeverk for deg som student.

Gruppemøte
Foto/ill.:
uib

Hovedinnhold

Mentorordningen ved PsykFak

Mentorordingen er et tilbud for deg som er ny student ved universitetet i Bergen. Ved studiestart vil du bli tildelt en mentor som skal veilede deg gjennom det første året på studiet ditt. Mentoren din er en person du kan henvende deg til med spørsmål om studier, studenttilværelsen, hvordan livet som student er og andre spørsmål som måtte dukke opp. 

Mentorgruppen og mentorene

Mentorgruppen består av deg og opp til 20 andre studenter ved studieprogrammet ditt. Sammen skal dere bli bedre kjent gjennom gruppemøter og andre sosiale arrangement. I tillegg vil dere gjennom gruppemøtene bli tryggere som studenter og få de verktøyene dere trenger for å mestre studietilværelsen. 

Mentoren som leder gruppen er en erfaren student som følger dere gjennom studenttilværelsen det første studieåret. Det er lav terskel for å ta opp spørsmål og rådføre seg med din mentor. 

Mentorprogrammet

I løpet av det første studieåret ditt vil du få muligheten til å delta på gruppemøter med andre nye studenter. Her skal dere sammen utforske og få mer innsikt i studenttilværelsen, studiemestring, eksamen, studieprogram, studentlivet, Bergen som studentby og mye mer. I løpet av høsten og våren vil det bli holdt seks gruppemøter fordelt over to semestre. 

Mentorgruppen din er også en god sosial arena, og mentoren din vil legge til rette for at du blir kjent med andre studenter. Blant annet vil du få muligheten til å delta på sosiale arrangementer, møte nye studenter og knytte relasjoner i gruppemøter og gjøre aktiviteter sammen med gruppen. 

Hva kreves det av meg som student?

Mentorordningen er et tilbud til deg som student. Dette innebærer at du selv bestemmer om du ønsker å benytte deg av tilbudet. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i mentorordningen – det skal være gøy og til hjelp for deg! Mentorordningen kan sies å være hjelp til selvhjelp - med det mener vi at ved å delta vil du få de verktøyene du trenger for å mestre studiene og studenttilværelsen. Gruppemøtene varer omkring to timer og krever ingen forberedelse. Det er lagt opp til at gruppemøtene ikke kolliderer med din undervisning. 

Du vil bli kontaktet av din mentor før studiestart og kan da stille spørsmål om ordningen eller andre ting du lurer på i forbindelse med studiestart. 

Hva er forskjellen på mentorgrupper og faddergrupper?

Det kan oppleves som vanskelig å skille mentor og fadder, og mentorgruppen og faddergruppen. Mentoren din er en du kan henvende deg til med alle spørsmål og fungerer som et sikkerhetsnett for deg under hele det første studieåret. Fadderen din har ansvaret for deg under studiestart og skal sikre at får en god introduksjon til studiene sosialt og praktisk. Du kan delta i både en mentorgruppe og en faddergruppe. Vi anbefaler å delta i begge! De overlapper ved at du blir kjent med andre studenter, men ellers er de forskjellige. Faddergruppen har du kun den første uken ved universitet, altså i fadderuken. Mentorgruppene møtes gjennom hele det første året og har oppstart ukene etter fadderuken. 

Mentorer
Foto/ill.:
UiB