Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny direktør ved Det psykologiske fakultet

Ove Borge er ansatt som direktør ved Det psykologiske fakultet, UiB.

– Jeg ønsker å lede slik at jeg klarer å spore til engasjement og motivasjon, sier Borge. Han kommer fra stillingen som assisterende direktør ved fakultetet, og har fungert i direktørstillingen siden februar i år.

Ove C. Borge, Det psykologiske fakultet
-Fakultetet står fjellstøtt i egen kvalitet og har fagområder som er svært etterspurte, sier Ove Christian Borge, ny direktør ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

– I løpet av de 20 årene jeg har vært her har fagområdene våre bare blitt mer aktuelle. Fakultetet har vært i vekst i hele perioden, og nye fag, studieprogrammer og forskningssentre har kommet til.

– Vi er veldig glade for å få Ove med på laget, han har lang og bred erfaring og han kjenner fakultetet og UiB svært godt, sier Robert Rastad, universitetsdirektør ved UiB.

Ove Christian Borge, 55, begynte sin karriere ved universitetet med et vikariat på SV-fakultetet som studiekonsulent. Han var studiekonsulent i flere omganger og programkoordinator ved NHH, før han landet i stillingen som studiesjef ved Det psykologiske fakultet i 2003. Han har hatt stillingen som assisterende direktør fra 2008 og vært leder for HR, økonomi og IKT i den rollen.

Gratulerer med ny jobb! Hvorfor ville du søke på stillingen? 

- Jeg har fungert i flere perioder og kjenner stillingen. Jeg har likevel tenkt grundig gjennom det. Det er fordi jeg setter stor pris på folkene som jobber her, det er et bra fakultet med interessante og samfunnsaktuelle fagområder, og de er ikke blitt mindre aktuelle. På tross av dette føles det jo likevel litt som å gå ut på isen. Det blir jo noe annet nå når det er på alvor, så jeg kjenner på ansvaret og tilliten.

Hva tenker du er de tre viktigste lederegenskapene dine? 

– Folk sier jeg er omtenksom, ser folk, og er god på å ha overblikket. Jeg prøver også å se hvilke saker som kommer litt lengre frem.

Hva er det beste med å utøve lederskap?

– Å klare å lede slik at det sporer til engasjement og motivasjon, slik at ansatte kan tenke det er ok å utføre arbeidsoppgaver som kanskje virker uoverkommelige i utgangspunktet. Som administrativ leder er jeg også opptatt av at vi ser på oss selv som en del av et helhetlig fakultetsfellesskap. Vi i administrasjonen er stolte over å være en del av den faglige utviklingen, og det å kunne oppleve lagånd i prosjekter gir stor merverdi og inspirasjon.

Hva er de viktigste grepene en fakultetsdirektør må kunne ta? 

– Å ta beslutninger og stå ved dem. Være tydelig og raskt å kunne ta ut essensen av saker som har stort omfang. Det å følge med og være politisk orientert, og så er jo det viktigste at man må like å lede. 

Hvilke konkurransefortrinn vil du si at fakultetet har når det gjelder å rekruttere nye studenter? 

– Vi har etterspurte studieprogram og fagområder, som våre søkertall viser. Vi kjenner betydningen av forskningsbasert undervisning. Og vi er, og må være, på hugget hele tiden for å sikre læringsmiljøet og undervisningskvaliteten. Og så er jo Bergen verdens fineste universitetsby!

Fakultetet skal starte jobben med en ny strategi over sommeren, på hvilke områder tenker du det er viktigst å få til endring? 

– Det viktigste for meg er sammen med dekanatet å legge til rette for en engasjerende prosess. Arbeidet med tilstrekkelige og gode arealløsninger og arbeidet med å øke eksternfinansiering, både for forskning og utdanning, er helt sentralt. Fakultetet tilbyr mye undervisning, og vi jobber derfor med å finne modeller der de vitenskapelige ansatte kan få mer sammenhengende tid til å forske. Jeg vil samtidig si at vi står fjellstøtt i vår egen kvalitet, og fakultetet har fagområder som er svært etterspurte.  

Du er en supertrent syklist og løper, på hvilken måte er sport og trening viktig for deg i arbeidshverdagen? 

– Jeg er opptatt av bærekraft og bruker aldri bil til jobb, det er blitt et prinsipp. Jeg bruker tiden til å tenke på jobbsaker. Jeg føler meg frisk og våken når jeg kommer frem, og på vei hjem kan jeg legge fra meg jobben. Jeg «rense hjernen» via Løvstakken, enten jeg løper over eller sykler rundt.