Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Fride Haram Klykken

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Fride Haram Klykken holde prøveforelesning over temaet:

"What can sociomaterial theories bring to discussions of the quality of educational practice?"

Åpent for interesserte.