Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Jonny Engebø

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Jonny Engebø holde prøveforelesning over temaet:

"The prevention of gambling-related problems: What works (and what not)?"

Åpent for interesserte.