Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Lena Aadnevik Zahlquist

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Lena Aadnevik Zahlquist holde prøveforelesning over temaet:

"Gjør rede for arbeidsrelatert mobbing fra et individuelt-, gruppe-, og organisatorisk perspektiv"

Åpent for interesserte.