Hjem
Det psykologiske fakultet

Æresdoktor

Her kan du finne informasjon om nominasjon og utnevning av æresdoktor, samt organisering av æresdoktorpromosjon ved Det psykologiske fakultet.

Æresdoktorpromosjon i Universitetsaulaen ved en tidligere anledning.
ÆRESDOKTOR: Universitetet i Bergen har hatt 143 æresdoktorer siden 1952.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Nominasjonsprosessen

I år hvor det arrangeres æresdoktorpromosjone, vil fakultetene inviteres til å nominere 2 æresdoktorkandidater hver, én kvinne og én mann, som har hatt vesentlig vitenskapelig innflytelse på ett eller flere av fakultetenes fagområder og på høyt internasjonalt nivå. Fakultetene vil bli oppfordret til å nominere relativt unge, forskningsaktive kandidater. Det vil være ønskelig at kandidatene har en relasjon til UiB som universitetet kan bygge videre på, f.eks. i forbindelse med faglige arrangementer i fremtiden. Kandidater bør ikke ha doktorgrad fra UiB.

Universitetsstyret skal, etter innstilling fra fakultetene, utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen. Forslagene må behandles i fakultetsstyret før de oversendes til behandling i universitetsstyret. I tråd med § 3 i regler for fremgangsmåte for utnevnelse av æresdoktor må fakultetenes forslags inneholde følgende informasjon:

  • opplysninger om kandidatens personalia, fødselsår, arbeidsted, adresse, kontaktinformasjon (e-post/mobilnummer) og vitenskapelige arbeider eller andre fortjenester, og forslagstillerens begrunnelse.
  •  en begrunnelse på maks én side
  •  en kort, spisset begrunnelse på norsk og engelsk til offentlig bruk
  •  en administrativ kontaktperson til det videre arbeidet i forbindelse med æresdoktor. 

Merk at fakultetene skal ikke forespørre kandidatene.

Det vises ellers til reglene for utnevnelse av æresdoktorer, som er tilgjengelige i regelsamlingen.

Gjesteforelesning

Som en del av æresdoktorpromosjonen, forventes det at alle fakultetene arrangerer gjesteforelesninger for deres æresdoktorer. Gjesteforelesningen skal være åpen for alle, og vare omtrent 45 minutter. 

Det er svært viktig å promotere denne gjesteforelesningen i forkant, slik at vi unngår tomme saler. Videre forventes det at fagmiljøet som har nominert æresdoktoren stiller opp på alle arrangementer i forbindelse med utnevnelsen. En god løsning for fagmiljøet, er å invitere studentene sine til gjesteforelesningen. Ofte er temaet veldig relevant for studentene, og det er ikke ofte de får anledning til å se æresdoktorene holde foredrag. 

Det er mulig å holde flere arrangementer i forbindelse med æresdoktorpromosjonen, som seminar og paneldebatt, men det forutsettes at det er stort oppmøte blant fagmiljøet. 

Æresdoktorpromosjon

Her kan du finne informasjon om selve promosjonen i Universitetsaulaen. 

Dekan holder en kort introduksjonstale for æresdoktoren, før hen får overrekt diplomet sitt. 

Mer informasjon kommer ved neste æresdoktorpromosjon. 

Organisering av opphold

Æresdoktor blir invitert til Bergen av Universitetet, og bor på Park Hotel på UiB sin regning. 

Det blir utpekt en faglig og en administrativ kontaktperson for oppholdet, som skal tilrettelegge for besøket, i tillegg til å organisere gjesteforelesning og fakultetsmiddag. 

Fakultetsmiddag
Det arrangeres en middag på fakultetets regning til ære for æresdoktoren. Denne middagen kommer i tillegg til promosjonsmiddagen som rektoratet inviterer til. Til fakultetsmiddagen inviteres samarbeidspartnere i fagmiljøet, samt fakultetsledelsen. Antall inviterte ligger på 15 personer, inkludert æresdoktor og et evt følge. Ta kontakt med administrativ kontaktperson for spørsmål om budsjett. 

 

Tidsplan

OppgaveHvemFrist
Bestilling av hotellrom/ Park hotel Bergen  Rektors kontor (kun 4 netter dekkes av UiB) 
Bestilling av reise   Æresdoktor gjør det selv1.mars
Hente/returnere til Flesland og kjøre dem til hotell  Institutt 
Økonomi/Refusjoner ol - knyttet til reiser og opphold  Fakultet 
Planlegge og legge til rette for æresdoktorforedrag/andre sosiale arrangement  Institutt m/ fakultet1.april
Ev. skyss til/fra arrangement  Institutt 
Intervju med æresdoktor, bilde, bio etc. for kommunikasjonsarbeid KA/Fakultet1.april
Promotering av æresdoktorarrangementet, invitasjon og invitasjonslister AK/KA/Fakultet  20.januar
Bestille gave slips/sjal/paraply – (æresdoktorforedrag)  Fakultet1.februar
Doktorringer – Ringstørrelse hentes inn  Institutt/Fakultet1.februar
Avklar bruk av kappe – noen tar med egen, andre låner av UiB. Se vedlagt bilde. Institutt/Fakultet1.februar
Doktorringer bestilles samlet  Arrangementskontoret (AK)15.mars
Omtale av den enkelte æresdoktor i programhefte Både norsk/engelsk  Institutt1.mars
Taler promosjon og middag   Æresdoktor m/institutt15.mars
DiplomAK/Ledelsessekretariatet/FIA30.april

Arrangementer

Her kan du finne alle arrangementer relevante til æresdoktorpromosjonen. 

Neste æresdoktorpromosjon blir tidligst i 2026.