Hjem
Det psykologiske fakultet

Program for yngre forskningsledere

Psykologimiljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo har gått sammen om et lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere.

Hovedinnhold

Lederprogrammet er rettet mot ansatte ved de Psykologiske instituttene ved UiO, UiT og NTNU, og ved Det psykologiske fakultet (UiB). Målet med programmet er å gi dyktige yngre forskere mulighet til å videreutvikle seg som forskningsledere, styrke deres muligheter for å kunne hevde seg i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, samt å bygge gode forskningsnettverk.

Programmet er delt opp i følgende hovedtema:

  • Karriereplanlegging (UiO)
  • Finansiering (UiB)
  • Forskningsgruppeledelse og nettverk (UiT)
  • Kommunikasjon og forskningsstrategi (NTNU)