Hjem
Det psykologiske fakultet

Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE)

Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering skal sikre kvalitet i utdanningene, og skal ha tilsyn med at evaluering og kvalitetssikring er i tråd med "Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia".

Utvalget består av vitenskapelig ansatte og studenter, og ledes av visedekan for utdanning.

Under finner du mer informasjon om KUEs mandat, medlemmer, møterdatoer og saker som utvalget behandler.