Hjem
Det psykologiske fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og valgfrie emner.

Hovedinnhold

Opplæringsdelen skal gi kandidaten grunnleggende kunnskap og trening som sammen med avhandlingen gir den nødvendige faglige bredde og fordypning som er nedfelt i målsettingen og læringsutbyttebeskrivelsene for doktorgradsutdanningen. Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og valgfrie emner. Obligatorisk del er på 15 studiepoeng og valgfri del er på 15 studiepoeng.

Eksamener/emnegodkjenninger som ved søknad om opptak er eldre enn 5 år kan ikke inngå i opplæringsdelen, og minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Avlagte studiepoeng utover 30 studiepoeng vil ikke gi uttelling i opplæringsdelen.

Endelige godkjenningsinstans for hele opplæringsdelen er FFU. Opplæringsdelen må være komplett og godkjent som helhet før søknad om innlevering av doktorgradsarbeid kan leveres. Opplæringsdelen bør være godkjent senest seks måneder før planlagt innlevering.

Fakultetet har utarbeidet en detaljert beskrivelse av opplæringsdelen, og har egne skjema for godkjenning av eksterne ph.d.-emner og aktiviteter i opplæringsdelen og for sluttgodkjenning av hele opplæringsdelen.