Hjem
Det psykologiske fakultet
Student

Avsluttingsseremoni for fullført grad ved Det psykologiske fakultet

Velkommen til avsluttingsmarkering ved Det psykologiske fakultet!

Jublende studenter med vitnemål fra psykologisk fakultet
Nybakte masters in Health Promotion: (f.v) Sampson Addo Yeboah (Ghana), Paul Kyere (Ghana), Sidsel Stormoen Pedersen (Danmark), Sophia Ewenye Adwoa Kpebu (Ghana) og Olin Blaalid Oldeide (Norge).
Foto/ill.:
Hanne Solheim

Kandidatar som har fullført ein grad ved Det psykologiske fakultet vert invitert til ei felles markering for å feire dette.

På avsluttingsseremonien får kandidatane høve til å feire at dei har fullført utdanning på lågare og høgare nivå saman med medstudentar, venner, familie, og representantar frå institutta og fakultetet. Me har to seremoniar i løpet av året, ein i januar og ein i juni. Avsluttingsseremoniane vert arrangert i Universitetsaulaen, etterfulgt av lett bevertning på Christie Café.

Avslutningsseremonier vår 2020

30. januar 2020

12. juni 2020

PPU og lektorutdanningane har ei eige seremoni

Meir informasjon om vårens seremoniar kjem på studieprogramsidene på Mitt UiB

Avslutningsseremoni vår 2021

28. januar 2021