Hjem
Det psykologiske fakultet
Student

Avsluttingsseremoni for fullført grad ved Det psykologiske fakultet

Velkommen til avsluttingsmarkering ved Det psykologiske fakultet!

Glade studenter som har fått tildelt vitnemål
Digital avsluttingsseremoni våren 2020
Foto/ill.:
Ingunn Voster, UiB

Kandidatar som har fullført ein grad ved Det psykologiske fakultet vert invitert til ei felles markering for å feire dette.

På avsluttingsseremonien får kandidatane høve til å feire at dei har fullført utdanning på lågare og høgare nivå saman med medstudentar, venner, familie, og representantar frå institutta og fakultetet. Me har to seremoniar i løpet av året, ein i januar og ein i juni. Avsluttingsseremoniane vert arrangert i Universitetsaulaen, etterfulgt av lett bevertning på Christie Café.

Avslutningsseremonier vår 2020

12. juni 2020 - velkomen til digital avsluttingsseremoni! På grunn av korona-utbrotet har fakultet filma ei digital markering. Fikk du ikkje sett videoen? Ta kontakt med administrasjonen så sender vi deg ei lenke.

Er du i nærleiken av campus og har Snapchat? UiB Alumni har lagt ut eit geofilter for å heidra alle kandidatar som oppnår ei grad dette semesteret. Ta det gjerne i bruk!

Dessverre kan vi ikkje møtast fysisk for å feira denne store milepælen i år. Men vi er stolte av deg, og viss du sender oss eit bilde av feiringa di med eller utan filter, delar vi det gjerne på nettsidene våre og i kanalane våre på sosiale medium. 

Husk òg å melda deg inn i UiB Alumni – så held vi kontakten! 

Avslutningsseremoni vår 2021

28. januar 2021

PPU og lektorutdanningane har ei eige seremoni