Hjem
Det psykologiske fakultet
Student

Avslutningsseremoni for fullført grad ved Det psykologiske fakultet

Glade studenter som har fått tildelt vitnemål
Digital avslutningsseremoni våren 2020
Foto/ill.:
Ingunn Voster, UiB

Hovedinnhold

Kandidatar som har fullført ein grad ved Det psykologiske fakultet, blir invitert til ei felles markering i Universitetsaulaen for å feire dette.

Det er to seremoniar i året, éin i januar og éin i juni. På avslutningsseremonien kan kandidatane feire at dei har fullført utdanning på lågare og høgare nivå saman med medstudentar, vener, familie og representantar frå institutta og fakultetet. PPU og lektorutdanningane har ein eigen seremoni. Av smittevernomsyn må seremonien også våren 2021 vere digital.

Avslutningsseremonien for avgangskulla våren 2021 finn stad fredag 18. juni kl. 12.

Meld deg inn i UiB Alumni – så kan vi halde kontakten vidare!