Hjem
Det psykologiske fakultet

Innlevering, bedømmelse og disputas

Rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling til doktorpromosjonen.

Hovedinnhold

Alle som gjennomfører fakultetets forskerutdanning tildeles en ph.d.-grad. Denne graden krever gjennomført opplæringsdel på 30 studiepoeng, bestått prøveforelesning, avhandling, samt offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

Det er i tillegg mulig å levere en avhandling for den frie dr. philos.-graden, som er uten veiledning og uten opptak i organisert forskerutdanning. De kandidater som melder seg til denne graden (dr. philos), skal ha to prøveforelesninger, og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).