Hjem
Det psykologiske fakultet

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)

Forsknings- og forskerutdanningsutvalgets viktigste oppgave er å fremme forskning, forskerutdanning og utøvelse av god forskningsetikk og redelighet ved Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Forsknings- og forskerutdanningsutvalgets virksomhet er regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalgets viktigste oppgave er å fremme forskning, forskerutdanning og utøvelse av god forskningsetikk og redelighet ved Det psykologiske fakultet. Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal være et rådgivende organ for fakultetsstyret i sentrale forskningspolitiske saker.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget har ansvar for den organiserte forskerutdanningen ved fakultetet og fungerer som Programstyre for ph.d.-programmet ved Det psykologiske fakultet (se konkretisert mandat for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget).