Hjem
Det psykologiske fakultet

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)

Forsknings- og forskerutdanningsutvalgets viktigste oppgave er å fremme forskning, forskerutdanning og utøvelse av god forskningsetikk og redelighet ved Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Forsknings- og forskerutdanningsutvalgets virksomhet er regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalgets viktigste oppgave er å fremme forskning, forskerutdanning og utøvelse av god forskningsetikk og redelighet ved Det psykologiske fakultet. Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal være et rådgivende organ for fakultetsstyret i sentrale forskningspolitiske saker.

FFU er overordnet Ph.d.-programstyret og underlagt fakultetsstyret. FFU rapporterer til fakultetsstyret og ph.d.-programstyret rapporterer til FFU.