Hjem
Det psykologiske fakultet

Studietilbod ved Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultet har eit breitt studietilbod som omfattar årsstudium, bachelorprogram, masterprogram og profesjonsstudium.

Hovedinnhold

Det psykologiske fakultet har eit breitt studietilbod som omfattar

Sjå menyen under for informasjon om fakultetet sitt emnetilbod, om universitetspedagogikk og lærarutdanning.

Informasjon om opptak til dei einskilde programma finn du på fakultetet sine opptakssider.

Fakultetet har òg emne som er opne for studentar ved andre fakultet, lærestader eller personar utan studierett. Eit oversyn over dei opne emna finn du lenke til under.