Hjem
Det psykologiske fakultet

Organisasjon

Det psykologiske fakultet har delt ledelse, faglig og administrativ. Dekanus er fakultetets øverste leder og leder også fakultetsstyret, fakultetets øverste organ. Fakultetsdirektøren leder det administrative personalet. Fakultetet har fem institutter.

Hovedinnhold

 

Det psykologiske fakultet er i dag fordelt på tre ulike bygg. To av disse byggene ligger midt i Bergen sentrum, Christiesgate 12 og 13, og det tredje bygget, Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget), ligger like ved Haukeland Universitetssykehus.