Hjem
Det psykologiske fakultet

Dobbelkompetanse

Prosjekt Dobbelkompetanse er et rekrutteringsprogram for stillinger der det er behov for dobbelkompetanse innen psykologi. Med dobbelkompetanse menes oppnåelse av både dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist, Norsk Psykologforening).

Hovedinnhold

Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter, helseforetak og Norsk psykologforening med finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Rekrutteringsprogrammet har som mål å bedre tilgangen på kompetente søkere til stillinger ved universiteter, høyskoler og i helsevesenet som har behov for dobbelkompetanse. Den faglige profilen på forskerrekrutteringen skjer ut fra regionale rekrutteringsbehov ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og i samarbeidende, regionale helseforetak.

Rekrutteringsstillingene er syvårige hvorav tre år er satt av til doktorgradsutdanning uten pliktarbeid og fire år er satt av til spesialistutdanningen. Doktorgradsutdanningen finansieres ved øremerkede stipendiatstillinger tildelt det enkelte universitet.

Det er lokale faglige koordinatorer ved hvert lærested:

  • Førsteamanuensis Helene A. Nissen-Lie (UiO)
  • Professor Gro Mjeldheim Sandal (UiB)
  • Professor Odin Hjemdal (NTNU)
  • Professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (UiT)

Disse har ansvar for å tilrettelegge for lokale søkere og å følge opp kandidater i forhold til universitetene og helseforetakene.

Prosjektet blir ledet av Universitetet i Bergen ved prodekan Gro Mjeldheim Sandal og fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl. Rådgiver Arild Mellesdal (UiB) er administrativ koordinator.