Hjem
Det psykologiske fakultet

Opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen

Her finner du en oversikt over hvilke krav fakultetet har til opplæringsdelen, og hva som kan inngå i denne.