Hjem
Det psykologiske fakultet

Lesesalsreglement for Det psykologiske fakultet

Hovedinnhold

Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet til fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen ble vedtatt av Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) 30. mars 2011, sist revidert 25.09.19