Hjem
Det psykologiske fakultet

Mentorordning for program for yngre forskningsledere

En sentral del av forskningslederprogrammet er bruk av mentorer.

Hovedinnhold

Mentoring er en etterhvert utbredt form for lederutvikling som egner seg på tvers av organisasjonsenheter og mellom nivåer.

Mentorordningen er ment å være en utviklende relasjon hvor en mer erfaren person med integritet og innflytelse i sitt miljø (mentor) hjelper, gjennom veiledning og som samtalepartner, en person (adept) som ønsker støtte i sin karriereutvikling som ansatt ved institusjonen.

Mentor stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet, og adepten har ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forhold til egen arbeidsmessige situasjon. Sparring med mentor kan støtte adept for å håndtere karrieremessige problemstillinger. Ordningen er basert på uformell kommunikasjon hvor kunnskap, sosial kapital og støtte relevant til karriere og profesjonell utvikling overføres.

Når en yngre leder samarbeider med en mer erfaren leder i en strukturert utviklingsprosess, er resultatet ofte økt forståelse for lederrollen og egen organisasjon hos begge parter.

Viktige momenter når man skal velge mentor:

 • Mentor kan vær en senior ressursperson.
 • Mentor bør være en samtalepartner man har tillit til.
 • Mentor bør være en god rollemodell.
 • Mentor bør være en man kan komme til hvis man opplever utfordringer.
 • Mentor bør være en man kan drøfte innholdet i forskningslederrollen med.
 • Ved behov bør mentor kunne introdusere kandidaten til universitetets organisatoriske system.

Praktiske detaljer knyttet til mentorordningen:

 • Mentor oppnevnes av institusjonen og utvelgelsen kan gjerne skje i samarbeid med fagmiljø og representant for styringsgruppen.
 • Mentor skal være oppnevnt så fort som mulig etter oppstartskonferansen.
 • Det er ikke satt av økonomiske ressurser til denne ordningen. Dette er en del av den aktiviteten en forventes å drive med i akademia.
 • Deltaker må selv ta initiativ til møter med mentor og sette opp saker som skal diskuteres.
 • Det kan være lurt å avtale møtepunkter for hele året (gjerne møter i forkant av hver YFL-samling).
 • Mentorordningen varer ett år, men vi ser for oss at det vil kunne være fruktbart å fortsette samhandlingen også i etterkant av programmet.