Hjem
Det psykologiske fakultet
Undervisningsutvalg IPED

Undervisningsutvalget ved IPED

Undervisningsutvalget ved Institutt for pedagogikk behandler saker som gjelder studieprogram og emner ved instituttet.

Hovedinnhold

Medlemmer

Undervisningutvalget består av medlemmer fra gruppe A (faste vitenskapelig ansatte), gruppe B (universitetsstipendiater) og gruppe D (studenter). Undervisningutvalget kan også ha eksterne representanter. Dekan ved Det psykologiske fakultet har på fullmakt oppnevnt følgende medlemmer for gruppe A og B perioden 12.09.2017 - 31.08.20121, og gruppe B og D i perioden 12.09.2018 - 31.08.2019:

Gruppe/funksjonNavnType medlem
A: LederLine HiltFast medlem
A: Programansvarlig lærerutdanningKjersti LeaFast medlem
A: Programansvarlig pedagogikkGry HeggliFast medlem
A: Programansvarlig universitetspedagogikkRobert GrayFast medlem
A: Programansvarlig spesialpedagogikkElisabeth HesjedalFast medlem
A: Varamedlem lederAstrid ToloVaramedlem
A: Varamedlem lærerutdanning Varamedlem
A: Varamedlem pedagogikkHanne RieseVaramedlem
A: Varamedlem universitetspedagogikkYael HarlapVaramedlem
A: Varamedlem spesialpedagogikkBjarte Reidar FurnesVaramedlem
B: UndervisningsstipendiatJuhar AbamosaFast medlem
B: Varamedlem undervisningsstipendiat Varamedlem
D: StudentrepresentantMaria Andvik HoaasFast representant
D: Studentrepresentant Fast representant

D: Studentrepresentant

 Vararepresentant

Fra gruppe C teknisk administrativt ansatte deltar administrasjonssjef fra instituttet og programkoordinatorer fra studieseksjonen som faste observatører. Andre (for eksempel eksterne) kan også delta ved behov.

Ansvarsområde

Undervisningsutvalget ved Institutt for pedagogikk forvalter BA-programmet i pedagogikk, de to MA-programmene i pedagogikk, samt pedagogikkemner som inngår i lektorutdanningen. IPED har studieplanansvar for ettårig PPU.

 

Innkalling og protokoll

 

2014

Dato  Innkalling/saker Referat/protokoll
10.02.2014Sak 01-06/2014Protokoll
05.03.2014Sak 07-09/2014Protokoll
07.05.2014Sak 10-13/2014Protokoll 
20.08.2014Innkalling 20.08Protokoll
22.10.2014Sak 14-16/2014Protokoll

 

2015

DatoInnkalling/sakerReferat/protokoll  
21.01.2015Sak 01-02/2015Protokoll
06.03.2015Sak 03-09/2015Protokoll
15.04.2015Sak 10-15/2015Protokoll
10.06.2015Sak 16-18/2015Protokoll
17.09.2015Sak 19-22/2015Protokoll
22.10.2015Sak 23-25/2015Protokoll

 

2016

DatoInnkalling/sakerReferat/protokoll
05.01.2016Sak 01/2016Protokoll
08.03.2016Sak 02-03/2016Protokoll
10.05.2016Sak 04-06/2016Protokoll
27.09.2016Sak 07-10/2016Protokoll
14.11.2016Sak 11-13/2016Protokoll

 

2017

DatoInnkalling/sakerReferat/protokoll
22.02.2017Sak 1-7/2017Protokoll
05.04.2017Sak 8-13/2017Protokoll
24.05.2017Sak 14/2017Protokoll
20.09.2017Sak 15-17/2017Protokoll

 

2018

DatoInnkalling/sakerReferat/protokoll
16.01.2018Sak 1/2018Protokoll
15.03.2018Sak 2-4/2018Protokoll
22.05.2018Sak 5-8/2018