Hjem
Det psykologiske fakultet
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Ledelse og stab

Fakultetsdirektøren har ansvar for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon. Staben har oppgaver knyttet mot formidling og utredning.