Hjem
Det psykologiske fakultet
Yngre forskningsledere

Informasjon om deltakere på program for yngre forskningsledere

Denne nettsiden inneholder informasjon om deltakere fra alle kull.

Plenumsbilde kull 5
Oppstartssamling for kull 5
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen, UiB