Hjem
Det psykologiske fakultet

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman, førsteamanuensis, UiB

Elisabeth Norman (f. 1972) er psykolog og arbeider innenfor kognitiv psykologi, med et spesielt fokus på bevissthetsforskning. Hun er førsteamanuensis i generell psykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB.

Et sentralt forskningstema er utvikling av målemetoder for å kartlegge forholdet mellom implisitt læring og metakognitive, intuitive følelser i ytterkanten av bevisstheten - “fringe consciousness”. Et annet interesseområde er teoretiske spørsmål knyttet til metakognitive følelser, bevissthet og emosjoner. Hun arbeider også med forskningsprosjekt som handler om metakognisjon og intuisjon i anvendte settinger, inkludert metakognitive følelser knyttet til lesing og e-læring, samt klinisk intuisjon i psykoterapi.

Norman er medlem av forskningsgruppen DICE-Lab, og er også tilknyttet forskningsgruppene DLC og RTPR.

Hun er hovedveileder for en PhD-kandidat og biveileder for to PhD-kandiater ved en annen institusjon.