Hjem
Det psykologiske fakultet

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman, førsteamanuensis, UiB

Hovedinnhold

Elisabeth Norman (f. 1972) er psykolog og arbeider innenfor kognitiv psykologi, med et spesielt fokus på bevissthetsforskning. Hun er førsteamanuensis i generell psykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB.

Et sentralt forskningstema er utvikling av målemetoder for å kartlegge forholdet mellom implisitt læring og metakognitive, intuitive følelser i ytterkanten av bevisstheten - “fringe consciousness”. Et annet interesseområde er teoretiske spørsmål knyttet til metakognitive følelser, bevissthet og emosjoner. Hun arbeider også med forskningsprosjekt som handler om metakognisjon og intuisjon i anvendte settinger, inkludert metakognitive følelser knyttet til lesing og e-læring, samt klinisk intuisjon i psykoterapi.

Norman er medlem av forskningsgruppen DICE-Lab, og er også tilknyttet forskningsgruppene DLC og RTPR.

Hun er hovedveileder for en PhD-kandidat og biveileder for to PhD-kandiater ved en annen institusjon.