Hjem
Det psykologiske fakultet

Karriereveileder

Sandra Støylen Ellefsen arbeider som karriereveileder ved Universitetet i Stavanger. Hun tok årsstudium i psykologi mellom bachelorgraden og mastergraden i pedagogikk, og synes jobben på mange måter bygger videre på studiene.

Hovedinnhold

Kunnskap om kommunikasjon og formidling har vært en kjempefordel

Kan du fortelle litt om jobben  din?

- Som karriereveileder ved Universitetet i Stavanger jobber jeg med å veilede fremtidige, nåværende og tidligere studenter. Jeg driver hovedsakelig med individuell veiledning og kursing, blant annet i forhold til studiemestring, kompetansekartlegging og jobbsøking.

- Jeg jobber i et veiledningsteam der vi både driver med studieveiledning og karriereveiledning. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre tilbud slik at vi møter behovene studentene har. Dette krever at vi holder oss oppdatert på hva som skjer ellers på campus, men også hva som preger studiehverdagen til studentene på ulike tider av året. Vi skriver også en utdanningsblogg for Stavanger Aftenblad som tar opp temaer knyttet til studentlivet, eksamen, motivasjon og overgangen fra studier til jobb.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

- Overgangen fra studier til jobb var ganske brå, som den kanskje er for mange. Det stilles andre krav til en, og man kan kanskje ikke styre hverdagen i like stor grad selv, slik man gjorde som student. Samtidig er det kjekt å få bruke det man har lært og å slippe eksamenstress og den slags.

Hvorfor valgte du å studere pedagogikk ved Universitetet i Bergen?

- Jeg valgte å studere pedagogikk fordi jeg alltid har vært interessert i hvordan mennesker lærer, samhandler, kommuniserer og deler kunnskap. Jeg var interessert i pedagogikk som teoretisk fag, men ønsket samtidig å studere noe som er aktuelt og relevant for samfunnet.

Bakgrunnen for valget pedagogikk har endret seg med årene.

- Jeg hadde nok andre grunner for å ta en mastergrad enn jeg hadde for å ta en bachelorgrad. Mens jeg på bachelor ønsket å lære mest mulig om alt hva pedagogikk omhandlet, hadde jeg på master lyst til å skrive og forske på et spesifikt område i pedagogikken som jeg hadde fått innblikk i gjennom bachelorgraden.

På hvilke måter er det du lærte under utdanningen i pedagogikk relevant for jobben din?

- Jeg er så heldig at jeg har en jobb som på mange måter bygger videre på alt hva jeg har studert. Jeg jobber mye med formidling og kommunikasjon, både når jeg har individuelle veiledningstimer og når jeg holder kurs. Kunnskap om dette fra studietiden har derfor vært en kjempefordel. Som student fokuserte jeg blant annet på motivasjon, læringsmiljø og mestring. Som veileder og pedagog har jeg derfor kunnskap om en del av de utfordringene studentene møter på underveis i studietiden.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Pedagogikk er et kjempe viktig fagområde som kan brukes på tvers av industrier og i ekstremt mange forskjellige bransjer. Til tross for dette er det ikke gitt at alle arbeidsgivere vet hva man kan som pedagog.

Sandras beste tips er derfor å løfte blikket og  bli kjent med fagene du tar.

- Hva har du lært og hvordan henger de ulike fagene sammen? Forsøk å se helheten bak pedagogikkfaget og kompetansen du tilegner deretter. Dette vil gjøre det lettere å selge inn din helhetlige kompetanse til fremtidige arbeidsgivere.

Hun mener også det er en fordel å tenke gjennom hva du ønsker å jobbe med, eventuelt hva du virkelig ikke ønsker i løpet av studietiden. På den måten kan du bruke fagene du tar strategisk for å nå dine mål.

- Til slutt er det viktig å trene på å søke jobb. Gå på kurs, få veiledning og bruk de ressursene som er tilgjengelig på f.eks. SIB karrieresenter.