Hjem
Det psykologiske fakultet

Fremmer livskvalitet hos rusavhengige

Henriette Sørums valg om å studere pedagogikk var målrettet fra starten av. Hun fikk fast jobb samme sted som hun hadde jobbet ved siden av studiet.

Hovedinnhold

Det gjelder å finne sitt interessefelt, og skaffe seg kunnskap og erfaring innenfor det aktuelle feltet.

Kan du fortelle litt om jobben din?

- Etter endt utdanning begynte jeg i fast jobb på Strax-husets dagavdeling. Der jobber jeg i et tverrfaglig team som fokuserer på å bedre livssituasjonen for rusavhengige personer. Vi arbeider for å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.

Konkrete arbeidsoppgaver inkluderer miljøterapeutisk arbeid i gruppetiltak, individuell oppfølging, kartlegging og påkobling til andre deler av hjelpeapparatet, samt en del praktiske arbeidsoppgaver. Henriette har også fått mer ansvar knyttet til prosjekter i Bergen kommune.

- Det siste året har jeg deltatt i to prosjekter. Jeg har jobbet oppsøkende som en del av Strax-husets oppsøkende team, og jeg er per i dag prosjektkoordinator for Nalokson-prosjektet i Bergen. 

Overgangen fra studier til arbeidsliv var en rask prosess for Henriette sin del.

- Jeg var så heldig å få fast jobb på Strax-huset, hvor jeg allerede hadde jobbet i tre år som vikar ved siden av studiene. Dette førte nok til at overgangen føltes naturlig.

Hvorfor valgte du å studere pedagogikk ved Universitetet i Bergen?

- Jeg fikk tidlig interesse for samfunnsorienterte fag i tillegg til kunnskap, læring og læringsprosesser. Jeg fant ut at pedagogikkfaget ved UiB inkluderte begge interessefeltene mine, samtidig som psykologiske fag jeg fant interessante - motivasjonspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi - ville være naturlig å velge som valgfag, da de hørte til på samme fakultet.

Henriette synes pedagogikkutdanningen kommer til nytte i jobben hun har i dag.

- Pedagogikkstudiet har blant annet gitt meg kunnskap om kommunikasjon, endring og læring som er spesielt relevant for denne jobben. Som student lærte jeg å jobbe strukturert og selvstendig, og dette er egenskaper som jeg erfarer kommer godt med i arbeidslivet. 

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Jeg vil anbefale studenter å engasjere seg i det som interesserer de, både når det gjelder det faglige og på fritiden. Det gjelder å finne sitt interessefelt, og skaffe seg kunnskap og erfaring innenfor det aktuelle feltet. Jeg har selv gode erfaringer med å ha deltidsjobb ved siden av studiene, og ser på det som en døråpner inn i arbeidslivet.