Hjem
Det psykologiske fakultet

Forsker på ADHD hos voksne

Erlend skriver doktorgrad om ADHD hos voksne i et prosjekt som er tilknyttet både UiB og Helse Bergen. Da han var ferdig utdannet psykolog, valgte han å fortsette innen akademia.

Hovedinnhold

Jeg føler ansvar for å bidra til noe større enn meg selv

Erlend tok opprinnelig en bachelorgrad i sosialpsykologi ved UiO, og kom til Bergen etter at UiO la om opptaksordningen til psykologstudiet. Han var glad og fornøyd da han kom inn på UiB og har valgt å bli ved universitetet. Til daglig jobber Erlend ved Nevropsykologisk poliklinikk ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Kan du fortelle litt om prosjektet ditt?

- Prosjektet mitt har arbeidstittelen «Adult ADHD - Towards a Dimensional Approach». Prosjektet mitt dreier seg om voksne pasienter med ADHD diagnose, hvor arbeidene mine er knyttet mot å bedre forståelsen av symptombildet og samtidig forekommende plager, kalt komirbiditet, ved denne pasientgruppen. Målsetningen er å øke kunnskapen om hva som er viktig for  voksne med ADHD, slik at man på sikt kan finne bedre behandling og mer målrettede tiltak. 

Mer ansvar og samarbeid enn i studietiden

Jobben som forsker innebærer at Erlend må lese seg opp på litteratur, deltar i diskusjonsgrupper, reiser på konferanser og formidler pågående forskningsaktivitet. Han må analysere egne data som samles inn til prosjektet, og formidle sine funn i akademiske kanaler. Selv om mye av arbeidet er selvstendig, kan han også støtte seg på forskningsgruppene han tilhører.

- Jeg holder presentasjoner og samarbeider med forskere som er blant de ledende innen sine felt. Jeg forsøker slik på best mulig måte å erverve meg de kunnskaper som trengs for selv å skulle kunne ha et selvstendig forskningsansvar.

Forskjellen på å være student og stipendiat ved UiB var til å begynne med ikke så stor, i følge Erlend.

- Jeg føler imidlertid ansvar nå for å bidra til noe større enn meg selv, for å si det sånn. Tidligere har utdanningsløpene mine vært fokusert mer på at jeg opparbeider meg en individuell kompetanse, nå opplever jeg at jobben min i større grad er et samarbeidsprosjekt. Jeg er avhengig av input og kompetanse fra andre, og de er avhengige av input og kompetanse fra meg.

På hvilke måter er det du lærte under profesjonsstudiet relevant for jobben din?

- En grunnleggende forståelse og ydmykhet for komplekse sammenhenger, samt en kritisk og refleksiv tenkemåte er det jeg først og fremst kommer på som jeg har med meg fra mine mange år som psykologistudent. Dette opplever jeg som svært relevant for en jobb i akademia, hvor man forsøker å komme fram til kunnskap som skal være relevant for framtiden. 

Stipendiaten råder studenter til å løfte blikket opp fra bøkene når de skal utforske hvilke jobbmuligheter de har.

- Vær aktiv og engasjert gjennom studietiden. Det finnes et mylder av ulike tilbud og muligheter du kan benytte deg av, både direkte faglig og også utenom selve studiene du kan lære mye av som student. For eksempel kan du engasjere deg i ulike studentforeninger, jobbe som seminarleder og delta aktivt i styrer og verv. Disse erfaringene har hvertfall gitt meg masse glede, og bidrar også til å stake ut kursen for mulige jobber etter endt studie.