Hjem
Det psykologiske fakultet

Skjema for endelig godkjenning av opplæringdelen (30 ECTS)

Ferdig med opplæringsdelen? Husk å søke fakultetet om endelig godkjenning!

For å få en endelig godkjenning av opplæringsdelen må søknad oversendes fakultetet. Dette gjøres normalt når man har oppfylt kravene til opplæringsdelen (30 studiepoeng). Når opplæringsdelen er godkjent vil man få tilsendt et brev fra fakultetet, og brevets dato vil gjelde som godkjent dato for opplæringsdelen. Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på allerede godkjente aktiviteter og emner på nytt.

Søknadsskjemaet sendes til: post@psyfa.uib.no

Søknadsskjema for kandidater med opptak etter 01.01.2015:

Søknadsskjema for kandidater med opptak før 01.01.2015: