Hjem
Det psykologiske fakultet

Barnefaglig ansvarlig på Krisesenteret

Eva Ekblom møter barn i krise hver eneste dag. Med sin kompetanse innen både psykologi, pedagogikk og barnevern bidrar hun til at de får en så normal hverdag som mulig på krisesenteret.

Hovedinnhold

Barnevernsfaget inneholder elementer fra ulike fagdisipliner, som gjennom masterstudiet blir integrert i en helhetlig kompetanse

Hva innebærer jobben din?

- Mitt arbeidsted er Krisesenteret for Bergen og omegn der jeg arbeider som barnefaglig ansvarlig. Jobben innebærer tett kontakt med barn som kommer til Krisesenteret sammen med en av sine foresatte.

Arbeidsoppgavene Eva har på Krisesenteret er svært varierte. Hun gjør alt fra kartlegging av barnas situasjon til risikovurderinger, og sørger for at barna får riktig oppfølging og hjelp på Krisesenteret og i det ordinære hjelpeapparatet.

- En viktig del av arbeidsoppgavene er også å bidra til at barna så raskt som mulig får anledning til å gjenoppta en normal hverdag med barnehage, skole og fritidsaktiviteter og tilrettelegge for lek og aktiviteter mens de bor hos oss. I tillegg medfører arbeidet opplæring og informasjonsarbeid på-, og utenfor Krisesenteret.

Bred men fokusert utdanning

Eva er opprinnelig utdannet sosionom, men har i tillegg en 90 studiepoengs spesialisering i pedagogikk, et årsstudium i psykologi og et halvtårsstudium i arbeids- og organinasjonspsykologi. Etter å ha arbeidet i flere år i blant annet rusfeltet og i den kommunale barneverntjenesten, ønsket hun å fordype seg i barnevern og tok mastergrad i barnevern ved UiB.

- Jeg tok mastergraden prarallelt med at jeg arbeidet som gruppeleder i barneverntjenesten i Bergen kommune. Utdanningen har gitt meg en kunnskap og fordypning på en rekke områder som er nyttig i mitt daglige arbeid. Barnevernsfaget inneholder elementer fra ulike fagdisipliner, og gjennom masterstudiet opplevde jeg at disse ble integrert til å bli en helhetlig kompetanse.

For Eva er denne helhetlige komptansen svært relevant for sin nåværende jobb ved Krisesenteret, der barna trenger å bli sett både som sårbare individer og som rettighetsbærere i samfunnet.

- Å arbeide direkte med barn som har vært utsatt for vold krever både klinisk kompetanse, kartleggingskompetanse og kunnskap om vold, risikofaktorer og beskyttende faktorer. Arbeidet krever også at du har kunnskap om barns rettigheter etter norsk lovverk, samt at du har kunnskap om menneskerettighetskonvensjoner og hvilken betydning disse har for barna vi arbeider med. En spennende og viktig del av arbeidet på Krisesenteret er å synliggjøre barn som selvstendige rettighetsbærere. Masterstudiet har bidratt til å øke min kunnskap om sentrale lovverk, konvensjoner og rettigheter av betydning for barnas situasjon, noe som er avgjørende for å kunne arbeide målrettet med å synliggjøre barn som selvstendige rettssubjekter.