Hjem
Det psykologiske fakultet

Hjelper barn med språkutfordringer

Kristian Myre er eneste logoped til skole og barnehage i Lillehammer Kommune. Han kartlegger og veileder for tiden mellom 70 og 80 barn som har utfordringer knyttet til språk, artikulasjon og stemme.

Hovedinnhold

Gjennom språkstudiene ble jeg mer og mer fascinert av artikulasjon og språkprosesser i hjernen. Da ble det etter hvert tydelig at logoped var yrket for meg.

Kristian er ansatt i 100 % stilling som logoped ved Lillehammer læringssenter.

Kan du fortelle litt om din vei ut i arbeidslivet?

- Rett etter ferdig logopedutdanning jobbet jeg to år deltid i Ringsaker kommune, hvor jeg var en del av et team på fire logopeder som ga tilbud til alle kommunens innbyggere. Her hadde jeg mye mer direkte og tett oppfølging av barn og voksne.  I tillegg dannet jeg et enkeltpersonforetak, hvor jeg som privatpraktiserende logoped jobbet med voksne.  Dette gjaldt voksne med henvisning fra lege, slik at de fikk tilbudet gratis og jeg fikk betalt av HELFO.

Etter hvert fikk Kristian en deltidsstilling i Lillehammer, og denne førte til jobben han har i dag, som kommunens logoped for barn. På Læringssenteret jobber han sammen med andre logopeder som arbeider med voksne.

Hvordan var overgangen fra studier til arbeid?

- Overgangen fra studier til arbeidslivet var selvsagt litt tøff, men jeg er glad for at jeg begynte i en jobb hvor jeg inngikk i et kompetent team.  Her fikk jeg mye faglig støtte.  Det hadde vært en mye tøffere overgang om jeg hadde begynt rett i jobben jeg har i dag, hvor jeg i stor grad jobber på egen hånd.

Viktige og riktige valg

Kristian startet på UiB i 2005 med studier i engelsk og spansk. Da han fant ut at han ville bli logoped, tok han også noen ekstra emner i lingvistikk/språkvitenskap for å kvalifisere seg for masterstudiet.

- Jeg er veldig interessert i språk.  Etter å ha begynt på språkstudier, ble jeg mer og mer fascinert av artikulasjon og språkprosesser i hjernen.  Da ble det etter hvert tydelig at logoped var yrket for meg.  Jeg tok kontakt med et medlem av programutvalget for logopediutdanningen, for å forhøre meg om hvordan jeg kunne være best kvalifisert til å komme inn, og tok noen ekstra emner etter hennes anbefalinger.

De viktige valgene viste seg å være de riktige valgene. Kristian kom inn på studiet og fikk den nødvendige ballasten for yrket han ønsket seg.

- Mastergraden i logopedi ga meg et solid faglig grunnlag for å praktisere som logoped.  Utdanningen har forberedt meg på grundig kartlegging for å forstå vansken til hver enkelt person. 

Deltid kan være veien til full jobb

Kristians stikkord til nåværende studenter som skal søke jobb, er tålmodighet og deltid.

- Det lyses ut få logopedstillinger, men med litt tålmodighet vil det dukke opp en stilling som passer for deg.  Jeg pendlet til en deltidsstilling i to år, etter hvert fikk jeg også et 30 prosent vikariat på min nåværende arbeidsplass.  Dette ga meg erfaring og ansiennitet til å stille som en sterkere søker da min nåværende stilling ble lyst ut.