Hjem
Det psykologiske fakultet

Veiledningskontrakt for master- og hovedoppgaver ved Det psykologiske fakultet

Studenter på masterprogram og profesjonsstudiet skal inngå veiledningskontrakt når de har fått oppnevnt veileder. Her finner du kontrakten og informasjon om hvordan du fyller den ut.

Hovedinnhold

Hva er en veiledningskontrakt?

Veiledningskontrakten sier hvem som er din(e) veileder(e) og hvor mange timer veiledning du har krav på. Kontrakten definerer også rettigheter og plikter mellom veileder(e) og student(er). Kontrakten inngås mellom instituttleder og student(er). Om antall veiledningstimer, se fakultetets utfyllende studieregler § 6.2.8.

Hvordan går jeg fram?

Åpne kontrakten (lenke i faktaboks) og fyll inn informasjon om deg selv, eventuelle studenter du skriver sammen med, oppgaven og veileder. Følg instruks for signering og innlevering av kontrakt som blir publisert i MittUiB.

Hvis ikke annet er spesifisert i Mittuib: Når du fullfører utfyllingen av kontrakten, sendes den som .pdf på e-post til den adressen du oppgav i skjema. Skriv ut kontrakten du fikk på mail, sørg for at den blir signert av alle parter, (kan også gjøres digitalt) og følg instruksene for innlevering som blir publisert i Mittuib.

Frist for å inngå veiledningskontrakt

Veiledningskontrakten skal inngås når veileder er blitt oppnevnt. Kontrakten for profesjonsstudiet må inngås senest 15. juni / 15. desember i slutten av 10. semester på profesjonsstudiet i psykologi. For masterstudenter vil innleveringsfrist vere spesifisert i emnebeskrivelsen.