Hjem
Det psykologiske fakultet

Integrerer flyktninger i Norge

Fem år med psykologistudier har forberedt Marthe Fosse godt på jobben som miljøterapeut for flyktninger som skal få et nytt liv i Norge.

Hovedinnhold

Den generelle kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet om menneskets atferd og mentale prosesser er selve grunnlaget for nærmest alt jeg foretar meg i jobben

Marthe Fosse jobber med å integrere mennesker med flyktningbakgrunn, som har blitt bosatt i Vindafjord kommune etter vedtak fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunen har plikt til å gi den enkelte et tilbud om introduksjonsprogram, med det målet at den enkelte blir selvstendig, deltar og opplever tilknytning til lokalsamfunnet.

- I møtet med en ny kultur er det mye nytt som må læres og forstås, også utover det språklige, forteller Marthe.
- Min oppgave er å følge opp og veilede den enkelte i prosessen. Dette betyr at jeg har oppfølging på en rekke områder i livet, alt fra skole, barnehage, foreldrerollen, helse og fritidsaktiviteter, til ulike offentlige søknadsprosesser. I tillegg har jeg ansvaret for å koordinere bosettingene og klargjøre boliger før innflytting, slik at individene har et godt utgangspunkt for sitt nye liv i Norge når de bosettes.

Vindafjord er en liten kommune på Vestlandet, som er nabokommunen til Marthes hjemby Haugesund. Hun ser flere fordeler ved å jobbe i en liten kommune.

- Med tanke på at vi kun er to ansatte i flyktningtjenesten, har jeg et bredt spekter av arbeidsoppgaver, noe som har ført til at jeg har lært svært mye på kort tid. Det at arbeidsdagene er varierte og at arbeidstempoet er høyt, gjør jobben både spennende og utfordrende.

Tok mastergraden hun selv var med på å utforme

Marthe tok først en bachelorgrad i generell psykologi og deretter en mastergrad i psykologi med studieretningen psykologisk vitenskap [red.anm.: Fra H2018 Sosial og kognitiv psykologi].

- Utgangspunktet for at jeg valgte å starte på en bachelor i generell psykologi, var interessen for å lære mer om mennesket og samspillet mellom mennesker. Interessen for psykologifaget gjorde det naturlig å gå videre til master. Samme år som jeg fullførte bachelorgraden, opprettet Det psykologiske fakultet et nytt masterprogram i psykologi, hvor jeg faktisk var med i en arbeidsgruppe for utformingen av studiet. Det som for meg gjorde studieretningen i psykologisk vitenskap ekstra spennende, var muligheten til å gå enda dypere i forskningen til flere av fakultetets forskningsgrupper. Dette opplevde jeg at ga et bredt spekter i valg av masteroppgave og jobbmuligheter etter endt utdanning.

Nyttige fordypningsfag

For Marthe var det viktig å ta en utdanning som kunne være nyttig uavhengig av hva hun senere ønsket å jobbe med. I løpet av fem år har hun vært innom en rekke forskjellige emner innen psykologien, bl.a. arbeids- og organisasjonspsykologi, turistpsykologi, rusmisbruk og avhengighet, kulturelt mangfold i arbeids- og samfunnsliv, og operativ psykologi. Utdanningen viste seg å være svært relevant for jobben hun fikk i flyktingtjenesten.

- Den generelle kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet om menneskers atferd og mentale prosesser, er selve grunnlaget for nærmest alt jeg foretar meg i jobben. Kunnskap om eksempelvis kommunikasjon, motivasjon og læringsprinsipper er svært relevant når jeg veileder mennesker i møtet med en ny og annerledes kultur. Det at jeg også hadde et fordypningsfag i kulturelt mangfold i samfunns- og arbeidsliv, et forskningsfelt jeg også skrev masteroppgave innen, har gitt meg et godt bakteppe for å forstå feltet jeg jobber på i enda større grad.

Selv om Marthe trives godt i jobb, hender det at hun savner studenttilværelsen. Hun har videreført gode arbeidsrutiner og sin evne til å jobbe strukturert, og overgangen til arbeidslivet var derfor ikke så stor. Den største endringen merkes i at prioriteringene hun tar ikke lenger bare angår henne selv, men også andre. Hun oppfordrer andre studenter i overgangsfasen mellom studier og jobb til å være bevisst på hva de kan bidra med og til å være litt kreative.

- Tenk utenfor boksen når du søker stillinger! Det er sjeldent at stillingsannonser spør etter personer med mastergrad i psykologi, men det betyr likevel ikke at utdannigen er irrelevant for jobben. Spør deg selv hvorfor din utdanning og erfaring fra frivillig arbeid, deltids- og sommerjobber er nyttig i akkurat den type jobb du ønsker å søke på, og formidle dette gjennom søknaden. Vikariater og prosjektstillinger er ofte en god måte å få en fot innenfor i arbeidslivet.

Fra og med opptaket 2018 skifter studieretningen 'psykologisk vitenskap' navn til 'sosial og kognitiv psykologi'