Hjem
Det psykologiske fakultet

Miljøterapeut for vanskeligstilt ungdom

Lise Nøttvedt valgte å studere bachelor i pedagogikk fordi utdanningen favnet bredt rundt hennes grunnleggende interesse for mennesker, og særlig vanskeligstilte barn og unge. Nå jobber hun som miljøterapeut på en institusjon for ungdom.

Hovedinnhold

Jeg føler at utdannelsen har formet meg som person og gitt meg et utvidet perspektiv på hvordan ting i livet henger sammen.

Lises arbeidsgiver er Styve Gard, en avdeling ved den ideelle stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. På oppdrag for Bufetat og kommuner tilbyr Styve Gard barnevernstiltak til barn og ungdom som trenger dette. Lise er miljøterapeut på en av institusjonene som virksomheten driver.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt?

- Jeg jobber i såkalt medleverturnus på institusjonen, der jeg er på jobb i 7 dager og har fri i 14 dager. Medleverturnus vil si at vi lever sammen med ungdommene en uke i strekk, noe som gjør at vi kan følge dem opp tett og få være med både når det stormer og er rolig. Ungdommene er plassert på institusjonen etter de såkalte "atferdsparagrafene" i barnevernloven. Dette betyr at barnevernet har vurdert at barnas utvikling eller atferd har tatt en retning som ikke er bra for dem, og at de trenger en behandling og oppfølging som de ikke kan få i hjemmet. Min jobb er med andre ord å gjøre alt jeg kan for å få ungdommene på bedre veier. Det er en veldig kompleks og spennende jobb, med mange dilemmaer og utfordringer.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

- Veldig spennende og litt stressende, smiler Lise, som jobbet litt i barnehager og på ungdomsskole før hun fikk jobben hos Styve Gard.

- Fra en hektisk tilværelse med skriving av bacheloroppgave, gikk jeg rett over i mye grubling og spenning over å se hvordan bachelorgraden ville være relevant for arbeidslivet. Det var også litt av en overgang å begynne å jobbe fulltid. Som student ved UiB styrte jeg dagene og "arbeidstiden" helt selv, men man er jo forberedt på at dette ikke varer. Likevel, den første desembermåneden på tre år uten å skulle ta eksamen var helt fantastisk.

Da Lise skulle velge studieprogram, landet valget på pedagogikk. I tillegg til at innholdet tiltalte henne, likte hun at utdanningen favnet bredt og ikke var rettet mot en spesiell profesjon. Hun mener at denne utdannelsen er veldig relevant for alle jobber som vanligvis spør etter mer tradisjonelle sosialarbeidsutdannelser.

På hvilke måter er det du lærte under pedagogikkstudiene relevant for jobben din?

- Utdanningen er relevant på veldig mange måter. Hvis jeg skal trekke fram noe tror jeg det må bli den kritiske tenkningen som står så høyt hos universitetet. Den akademiske stilen med å bygge på andres arbeid, samtidig som man stiller seg kritisk og utforskende til ulike synspunkt, har jeg tatt med meg i arbeidslivet. Styve Gard benytter for eksempel flere ulike metoder og programmer. Med den akademiske treningen har jeg et godt utgangspunkt for å vurdere fordeler og ulemper ved disse, og dermed ha et mer reflektert forhold til hvordan jeg anvender dem i jobben. En positiv effekt av dette er at jeg også evner å være kritisk til mine egne oppfatninger. Gjennom alle fagene i bacheloren har vi fått god innsikt i hvilke faktorer som påvirker individet. Som helhet føler jeg at utdannelsen har formet meg som person, og gitt meg et utvidet perspektiv på hvordan ting i livet henger sammen.

Til slutt, har du noen tips til andre studenter om jobbmuligheter etter studiene?

Under studiene:

- Vær utforskende, les mye! Og når du kommer inn på tema som interesserer deg ekstra; skriv det ned, fordyp deg. Tenk mindre på hva du vil jobbe som etterpå, og mer på det du brenner for underveis.

Etter studiene:

- Gå etter det som interesserer deg. Søk på alt som kan være relevant, selv om de ikke etterspør akkurat din utdannelse. Og: Bruk masse tid på å reflektere over hva det er akkurat du kan bidra med, og hvordan de ulike elementene i utdannelsen kan gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker. Det er ikke alltid lett. Jeg måtte dra frem læringsmål fra enkeltemnene igjen, og jeg har brukt masse tid på jobbsøknader. Ha troen på deg selv, og vær stolt over din pedagogiske utdanning!