Hjem
Det psykologiske fakultet
Master i logopedi

Logoped på PP-kontoret

Margit Austad var egentlig utdannet allmennlærer, men ønsket å spesialisere seg mer. Hun fikk anbefalt masterstudiet i logopedi av en venninne, og anbefaler utdanningen varmt videre.

Hovedinnhold

Logopeder har mange jobbmuligheter, både innenfor det medisinske og det pedagogiske feltet.

Margit var ferdig utdannen logoped i 2014 og forteller her om sine erfaringer i arbeidslivet i de første årene etter studiene.

- Hvis du er interessert i språk og kommunikasjon, og trives med å jobbe med mennesker, anbefaler jeg logopedutdanningen på det varmeste. Jeg hadde jobbet som allmennlærer i noen år, og ønsket meg nye utfordringer. Selv om logopediutdanningen ved UiB er mer medisinsk enn pedagogisk rettet, har jeg fått mye relevant kunnskap for den jobben jeg har i dag. Ikke minst har jeg lært å søke opp ny kunnskap, og ha som mål å være mest mulig evidensbasert i min praksis, forteller Margit.

Videre berømmer hun jobbmulighetene logopeder har, både innenfor det  medisinske og det pedagogiske feltet.

- Som logoped kan man blant annet jobbe på sykehus, innenfor rehabilitering, i skole, barnehage og med voksenopplæring. Det er også gode muligheter for å starte privat praksis der du kan skape din egen hverdag.

Eget logoped-team i tilknytning til PP-tjenesten (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste)

Selv jobber Margit som logoped på PP-kontoret i Lørenskog kommune, i et team på tre logopeder. Sammen med kollegene har hun ansvar for å gi et logopedisk tilbud til barn og unge fra alle barnehager og skoler i kommunen.

- Min hverdag består i stor grad av at jeg reiser ut til skolene og har logopedtimer med elever i alderen 6-15 år. I tillegg tilbyr jeg veiledning til skolene og elevenes foresatte når det er behov for det. I jobben min møter jeg mange ulike problemstillinger innenfor logopedifeltet, som språklydvansker, stemmevansker og taleflytvansker. Hverdagen er variert og innholdsrik, og jeg setter stor pris på å få jobbe så direkte med barna.

Praksis er sentralt for faglig utvikling

Margit synes at hun fikk et godt faglig grunnlag gjennom utdanningen, men skulle gjerne hatt enda mer praksis.

- Det å være logoped er et veldig praktisk yrke, så det å bli del av et team på tre unge logopeder, har vært utrolig viktig for min faglige utvikling i jobben. Jeg setter stor pris på mine dyktige kollegaer, avslutter hun.