Hjem
Det psykologiske fakultet

Logoped på skoleavdelingen

Etter studier i økonomi, management og psykologi ville Julie Arntzen ta en mastergrad, men hun var usikker på hvilken retning hun skulle gå. På masterprogrammet i logopedi fant hun et yrkesrettet studium med mange muligheter.

Hovedinnhold

Jeg likte at studiet hadde både pedagogiske og medisinske elementer, og at utdanningen var spisset inn mot et bestemt yrke.

Julie Arntzen jobber fulltid som logoped på skoleavdelingen i Sandnes PPT, sammen med to andre logopeder. Totalt er det fem logopeder på PPT-kontoret; tre på skoleavdelingen og to på førskoleavdelingen. Julie jobber med barn og ungdom fra 1.-10. klasse, og betjener omkring 10 skoler. Hun møter mange ulike problemstillinger gjennom jobben som logoped.

- I hovedsak møter jeg elever med artikulasjonsvansker og fonologiske vansker, taleflytvansker eller språkvansker - men også elever med for eksempel stemmevansker eller ulike medisinske diagnoser. Rådgivning og veiledning til personell på skolene, foreldremøter og tverrfaglige møter inngår også i arbeidshverdagen. Jeg jobber både med kartlegging og direkte oppfølging av elevene, og veksler mellom å være ute på skolen og inne på kontoret.

Jobben i skoleavdelingen innebærer både en del selvstendig jobbing, men også samarbeid med logopedene på kontoret og andre faggrupper. Det finnes også ulike nettverk for logopedene i området slik at de som ønsker kan holde kontakten med logopeder som jobber på andre arbeidsplasser i regionen.

- Hvorfor begynte du å studere logopedi ved UiB?

- For min del var det ganske tilfeldig at valget falt på mastergraden i logopedi, forteller Julie. Før hun startet på bachelorprogrammet i generell psykologi ved UiB, hadde hun først tatt ett årsstudium i Management fra University of Manchester, og et årsstudium i økonomi og administrasjon fra BI Stavanger. Da hun var ferdig med bachelorgraden, var hun sulten på mer, men usikker på hva hun skulle velge.

- Etter endt bachelorgrad ønsket jeg å studere noe mer, men jeg visste ikke helt hvilken retning jeg ville gå i. Jeg fant informasjon om masterstudiet i logopedi på UiB sine sider når jeg undersøkte flere mastergrader både i inn- og utland, og studiet fanget umiddelbart interessen min. Jeg likte at studiet hadde både pedagogiske og medisinske elementer, og at utdanningen var spisset inn mot et bestemt yrke samtidig som man kunne gå i mange forskjellige retninger etter endt studium.

- På hvilke måter er det du lærte under logopediutdanningen relevant for jobben din?

- Det jeg lærte på logopedistudiet er direkte relevant ettersom jeg hele tiden jobber med elever som har flere av de vanskene vi lærte om. Siden jeg jobber fullt som logoped er det kun logopediske vanskeområder jeg jobber med, og jeg får dermed brukt utdanningen mye. Samtidig er det også mye som må læres når man kommer ut i jobb - det er ikke alt som får plass på to år, når så mange ulike felt og vanskeområder skal dekkes. For eksempel når det gjelder artikulasjonsvansker, har jeg nok lært det meste av teknikker og fremgangsmåter etter at jeg begynte i jobb.

Julie forteller videre at logopediutdanningen ved UiB var svært fokusert på å lære studentene å jobbe så evidensbasert som mulig, og at dette er noe hun har tatt med seg i jobben og er bevisst på. Videre framhever hun at læringen fortsetter også i arbeidslivet, gjennom tips og råd fra andre logopeder. Læringskurven den første tiden i jobben var bratt.

- For meg var det en velkommen overgang fra studiene til arbeidslivet, selv om studietiden var en veldig fin tid. Jeg var klar for å komme i arbeid og få litt rutiner i hverdagen - og jeg nyter følelsen av "ekte" fri på ettermiddag og i helger! Den aller første tiden i ny jobb opplevde jeg som kjekk, spennende, utfordrende og hektisk. Etter hvert stabiliserte hverdagen seg mer, og jeg kunne begynne å sette mitt eget preg på arbeidshverdagen som jeg i stor grad styrer selv.

- Til slutt, har du noen tips til andre studenter om jobbmuligheter etter logopedistudier?

- Som logoped kan du jobbe på mange ulike arbeidsplasser, for eksempel PPT, på skole, i voksenopplæring, som privatpraktiserende, på sykehus eller i rehabilitering. Mulighetene er mange!