Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#RealfagUiB

8 av 10 får relevant jobb rett etter studiene

Jobbmulighetene er svært gode for kandidater med utdanning i realfag fra Universitetet i Bergen.

Student i lab
En utdanning innen realfag åpner dører for mange muligheter i arbeidsmarkedet, og kompetansen blir mer og mer etterspurt.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

En utdanning innen realfag åpner dører for mange muligheter i arbeidsmarkedet, og kompetansen blir mer og mer etterspurt. Åtte av ti som tar master hos oss er nemlig i relevant jobb etter kort tid.

Varierte yrker

Kandidater med fullført utdanning fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet jobber med alt fra å være utviklere for webløsninger og kodeskrivere til ingeniører og risikoanalytikere. Det finnes mange yrker hvor realfag er nødvendige, og med både profesjonsutdannelser som sivilingeniør og lektor, 17 bachelorprogrammer og 18 ulike masterprogram er det noe for enhver smak. 

 

Kombinasjonen av grundig teoretisk innføring og praktisk problemløsning og analyse, gjør realfagskandidatene attraktive i arbeidslivet

 

Relevant utdanning

Fakultetet har også satset mer på fagfelt som er viktig for arbeidslivet – som hav, fornybar energi og medisinsk teknologi – for å gjøre utdannelsene enda mer relevant for arbeidsmarkedet. Egne profesjonsutdannelser skaper også svært attraktive arbeidstakere, som ofte har jobbtilbud klar i god tid før de er ferdig med graden. 

I dag får 80 prosent av realfagskandidatene relevant jobb etter studiene, og utviklingen fortsetter i riktig retning. 

Kombinasjonen av grundig teoretisk innføring og praktisk problemløsning og analyse gjør kandidatene attraktive i arbeidslivet. Og flere tidligere studenter trekker frem at måten å tenke på som de lærte i løpet av studiet er nyttig i arbeidslivet. Blant annet har IT-bransjen god erfaring med å ansette studenter fra UiB på grunn av den høye fagkompetansen deres.

Etterspurt kompetanse

Realfagskompetansen er etterspurt i arbeidslivet, og mange får tilbud om jobb før de er ferdig med studiene. De faglige miljøene i Bergen har tett tilknytning til flere arbeidsplasser, noe som bidrar til at både bedrifter og studenter blir godt kjent før studietiden i byen mellom de syv fjell er over. 

#RealfagUiB