Home
Natural Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
#RealfagUiB

Studier som gir deg jobb

Studer noe som gir deg jobben du vil ha! 93 prosent av studenter med realfag fra UiB får et relevant yrke. Halvparten får jobbtilbud før de er ferdig utdannet.

Heidi jobber med miljøkjemi - fikk jobb før hun hadde levert master

En utdanning innen realfag åpner dører for mange muligheter i arbeidsmarkedet. Å studere miljøkjemi gjorde at Heidi er en av de mange som fikk jobbtilbud før hun var ferdig å studere.

Main content

En utdanning innen realfag åpner dører for mange muligheter i arbeidsmarkedet, og kompetansen blir mer og mer etterspurt. 95 prosent av studentene som tar master hos oss er nemlig i en jobb som passer utdannelsen deres etter kort tid.

50 prosent av studentene som studerer realfag på Universitetet i Bergen melder at de fikk tilbud om jobb før de var ferdige med graden sin. 

Varierte yrker

Kandidater med fullført utdanning fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet jobber med alt fra å være utviklere for webløsninger og kodeskrivere til ingeniører og risikoanalytikere. Realfag er nødvendig i mange yrker. Med både profesjonsutdannelser som sivilingeniør og lektor, 17 bachelorprogrammer og 18 ulike masterprogram er det noe en hver på UiB. 

 

Kombinasjonen av grundig teoretisk innføring og praktisk problemløsning og analyse, gjør realfagskandidatene attraktive i arbeidslivet

 

Utdannelse som gjør deg klar for arbeidsmarkedet

Fakultetet har økt satsing på fagfelt som er viktig for arbeidslivet – som hav, fornybar energi og medisinsk teknologi – for å gjøre utdannelsene enda mer relevant for arbeidsmarkedet. Egne ingeniør-  og profesjonsutdannelser skaper også svært attraktive arbeidstakere, som ofte har jobbtilbud klar i god tid før de er ferdig med graden. 

I 2021 rapporterte 93 prosent av kandidatene med realfag at de hadde fått et yrke de passet til, kort tid etter at de var ferdige med studiene. 

Kombinasjonen av grundig teoretisk innføring og praktisk problemløsning og analyse gjør kandidatene attraktive i arbeidslivet. Og flere tidligere studenter trekker frem at måten å tenke på som de lærte i løpet av studiet er nyttig i arbeidslivet. Blant annet har IT-bransjen god erfaring med å ansette studenter fra UiB på grunn av den høye fagkompetansen deres.

Etterspurt kompetanse

Realfagskompetansen er etterspurt i arbeidslivet, og mange får tilbud om jobb før de er ferdig med studiene. De faglige miljøene i Bergen har tett tilknytning til flere arbeidsplasser, noe som bidrar til at både bedrifter og studenter blir godt kjent før studietiden i byen mellom de syv fjell er over. 

#RealfagUiB