Home
Natural Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
#RealfagUiB

Bli noe som gjør en forskjell

Hvis du vil redde verden er det gode grunner for å velge realfag.

fire studenter rundt et bord
Det er ingen tvil om at realfaglig kompetanse er etterspurt på arbeidsmarkedet, og behovet kommer kun til å øke.
Photo:
UiB

Main content

Vi trenger realfag for å forstå verden

I fremtiden vil vi stå overfor utfordringer vi foreløpig ikke vet hvordan skal løses. Men for å kunne endre verden må vi først forstå hvordan den fungerer. Valgene du tar når karriereveien velges kan gjøre en forskjell for fremtiden, og kanskje er det ditt hode som skal klekke ut den neste store idéen. Hvordan har du lyst til å forandre verden?

Vil du bli klimaforsker?

Er ekstremvær et resultat av klimaendringer? Hvorfor er det varmere i Norge enn andre steder på samme breddegrad? Hva kan globale klimaendringer gjøre for klimaet i Norge? Dette og flere spørsmål kan man få svar på ved å ta en utdanning innen realfag.

Kunnskap om klimaet er viktigere enn noen gang, og bachelorprogrammet i klima, atmosfære- og havfysikk egner seg enten du har lyst til å bli klimaforsker eller jobbe for eksempel med fornybar energi eller værvarsling. Dette er et av Universitetet i Bergen (UiB) sine satsingsområder, og med sitt sterke fagmiljø og tett tilknytning til både hav og natur er universitetet et unikt læringsmiljø hvor det alltid er plass til flere kloke hoder. Dersom du ønsker å påvirke endringene kloden står overfor er dette studieprogrammet for deg.

Bachelorgraden kvalifiserer til masterprogram i meteorologi og oseanografi og til masterprogram i energi. Dette kan gi deg jobb blant annet i energifornyingsselskaper, klimaforskning eller meteorologi.

Det er ingen tvil om at realfaglig kompetanse er etterspurt på arbeidsmarkedet, og behovet kommer kun til å øke.

Mange av studentene våre har relevant deltidsjobb under studiet, slik at de allerede da knytter kontakt med arbeidsmarkedet til de er ferdig å studere. Det er ingen tvil om at realfaglig kompetanse er etterspurt på arbeidsmarkedet, og behovet kommer kun til å øke.

Vil du finne medisinen som erstatter antibiotika?

Det er mange veier å gå om du har interesse for realfag og ønsker å jobbe med noe viktig og betydningsfullt. Enten du vil bekjempe klimaendringer eller hjelpe syke mennesker kan realfag være inngangsbilletten til å påvirke fremtiden.

Pasientbehandling blir stadig mer spesialtilpasset og teknisk, og dette gir økende behov for realfag innen helsearbeid. Utvidet kunnskap om celler og DNA trengs for å forstå hvorfor og hvordan sykdom oppstår, hvordan den kan forebygges og mest mulig effektivt og skånsomt kan behandles.

Enten du vil bekjempe klimaendringer eller hjelpe syke mennesker kan realfag være inngangsbilletten til å påvirke fremtiden.

På sykehus trengs det masse kompetanse ikke bare om fysikk, biologi og kjemi, men også informatikk blir stadig viktigere innen helsevesenet.

Karolina viser noe av utstyret de bruker inne på laben hvor hun jobber
Foto/ill.:
William Glandberger

Realfaglige metoder brukes både i utvikling av bedre verktøy for helsepersonell, men også for å finne bedre maskiner, medisiner og behandlingsmetoder. Dersom du vet at du vil jobbe med helse og realfag kan også masterprogrammet i medisinsk teknologi, hvor man kombinerer realfag og helsefag, være noe for deg.

Det er dog ikke kun innen helse og klima realfag er viktig: Utvikling av ny teknologi og maskiner innen de fleste fagfelt er avhengig av realfaglig kompetanse, så her er mulighetene uendelige. Om du vil gjøre en forskjell for fremtiden er altså realfag et bra sted å begynne.  

#RealfagUiB