Hjem
Heidi ser ut over Oslo

Fikk spennende jobb før levert master i kjemi

Heidi Knutsen (27) danket ut nærmere 200 jobbsøkere før hun i det hele tatt hadde levert masteren sin i miljøkjemi.

Hovedinnhold

Allerede to måneder før Heidi leverte sin master ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), landet hun en spennende stilling som prosjektrådgiver hos Norges Geotekniske Institutt (NGI). NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. At hun skulle klare å lande jobben foran så mange andre, hadde hun ikke sett for seg da hun søkte. I dag jobber Heidi med miljøteknologi og får god nytte av utdanningen sin.

–  Jeg satt i innspurten på master, og søkte samtidig etter jobb. Det meste som dukket opp på stillinger innen miljøkjemi var de klassisk lab-baserte jobbene. Jeg ville ha noe mer praktisk og kom over NGI som veldig interessant, og bestemte meg for å søke. Det gikk over all forventning, forteller Heidi entusiastisk.

Les også: 8 av 10 får relevant jobb etter studiene

En selvfølge å studere realfag i Bergen

Heidi i felt
Foto/ill.:
Krister Sørbø

Heidi Knutsen ble tilbudt stilling som prosjektrådgiver innen miljøteknologi allerede før levert master ved UiB.

Heidi kommer fra Kvitsøy, en liten øy i Rogaland fylke. For henne var det opplagt at hun skulle til Bergen for å studere realfag. Hun hadde flere venner som også dro til byen mellom de syv fjell, og hadde hørt at det var et bra studentmiljø og mye å ta seg til der. At universitetet ligger midt i Bergen sentrum, samt nærheten til Stavanger ble avgjørende.

– Jeg trivdes utrolig godt i Bergen, og er glad jeg valgte å studere realfag der. Gjennom UiB fant jeg min interesse for miljøutfordringer, og spesielt miljøgifter og klimaproblematikk. Det er også dette jeg arbeider med i dag, noe jeg syns er både samfunnsnyttig og interessant, smiler Heidi.

Heidi jobber med miljøkjemi - fikk jobb før hun hadde levert master


 

Varierende arbeidshverdag og stort samfunnsansvar

NGI er en privat næringsdrevet stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo. Stiftelsen driver innen offshore energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturfare og miljøteknologi. Etter en omfattende ansettelsesprosess som besto av evnetester, flere intervjurunder og en caseoppgave som skulle løses, jobber Heidi i dag innen markedsområdet, miljøteknologi. Her har hun en variert arbeidshverdag med en blanding av konsulent- og forskningsarbeid. 

– Vi som arbeider med miljøfag finner løsninger og bistår myndigheter og industri med miljøteknologiske tjenester som opprydding av forurenset jord, berg, sedimenter og grunnvann. Noe som medfører en del feltarbeid etterfulgt av risiko- og tiltaksvurdering, samt oppfølging av opprydding, forklarer Heidi.

Heidi i lab
Foto/ill.:
Krister Sørbø

Heidis arbeidshverdag består av kontorarbeid, felt- og laboratoriearbeid, og rådgivning opp mot kunder. Noe hun trives stort med.

En typisk arbeidshverdag kan bestå av så mangt, og spenner fra eksempelvis mikroplast i havet til farlige miljøgifter i avfall

– Vi jobber også mye med å nyttiggjøre avfall og restprodukter mot en bærekraftig fremtid, samt miljøkartlegging av bygg. Havner, flyplasser, jernbane, avfallsdeponier, nærings- og industriområder er blant våre arbeidsområder. Kombinasjonen av kontor, felt og lab passer meg godt. Vi har også muligheter for oppdragsforskning ettersom vi har god kontakt med industrien og andre kunder, og vet dermed hva som trengs av nye løsninger, tilføyer Heidi. 

Les mer om NGI her

Bredde i bunn og spisset kompetanse

Nysgjerrighet for hvordan ting henger sammen var Heidis utgangspunkt når hun skulle velge fag.

– Jeg har så lenge jeg kan huske vært opptatt av både helse- og miljø, og tenkte at ved å gå realfag kan man få litt av begge verdener. Jeg tenkte også at en bred realfaglig bakgrunn kunne åpne mange dører etter endt studium.

Hun valgte tilslutt kjemi, etter å ha vært innom molekylærbiologi først. Mulighet for jobb var allerede i tankene hennes når hun valgte hvilke fag hun skulle gå for. En miks av organisk og uorganisk kjemi, fysikk, matte, petroleumskjemi, miljøkjemi, statistikk, næringsmiddelkjemi og biologi, ble resultatet.

Les mer om kjemi og hvilke retninger du kan ta her

– Jeg fordypet meg etter hvert mer i miljøkjemi og føyde på med mer statistikk. Det viste seg å bli nyttig for å analysere data i forbindelse med masteroppgaven. En god bredde av realfag i bunn har vært veldig fin å ha med seg inn i jobben min nå, da vi jobber tverrfaglig i mange av prosjektene våre, sier Heidi.

Bruker realfag i jobben hver dag

Heidi i lab
Foto/ill.:
Krister Sørbø

Kunnskap om kjemiske stoffer og hva de ulike forbindelsene kan føre til, er viktig for at Heidi skal kunne vurdere ulike miljørisikoer.

Heidi får brukt sin kompetanse innen kjemi og realfag hver dag. Spesielt når hun gjør labarbeid og skriver rapporter til kunder og myndigheter.

Det å ha kunnskap om kjemiske stoffer er viktig i min arbeidshverdag for å kunne vurdere for eksempel risiko for forurensning i miljøet

– Det å ha kunnskap om kjemiske stoffer er viktig i min arbeidshverdag for å kunne vurdere for eksempel risiko for forurensning i miljøet, og hvilke tiltak som bør igangsettes om det er den eller den kjemiske forbindelsen. Noen stoffer er jo farligere enn andre, svarer Heidi.

På spørsmål om hva som er det gøyeste med jobben, er ikke Heidi i tvil om hva hun skal svare.

– Det gøyeste er at den er så variert, og at vi har mulighet til å jobbe på prosjekter som spenner over flere fagfelt. Det er fint å kunne hjelpe kunder med å finne løsninger, og kombinere dette med forskning og tester på for eksempel lab eller i felt. I tillegg er det høy fagekspertise, og arbeidsmiljøet er supert. Det setter jeg stor pris på.

Heidi og en kollega i felt
Foto/ill.:
Krister Sørbø

Heidi jobber mye ute i felt hos kunder og hjelper de med å finne løsninger på deres utfordringer.

Les fem grunner til hvorfor realfag er viktig

Råd til studenter som skal ut i arbeidsmarkedet

Det beste rådet Heidi kan komme med er å skrive en masteroppgave for en bedrift. På den måten kan man som student få en fot innenfor, få et innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer og knytte kontakter med fagmiljøet. Selv skrev hun sin masteroppgave for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). På spørsmål om hva arbeidsmarkedet etterspør innen hennes fagfelt, svarer hun.

– Det er etterspørsel etter folk som har kjemiutdannelse innen miljø. Det er et voksende fagfelt, og bare på NGI er det ansatt flere etter at jeg begynte her i 2017. Kombinasjonen av kjemi og biologi eller kjemi og geologi har jeg stor tro på. I tillegg er det mye fokus på digitalisering, og vi jobber ofte med store datasett. Statistikk er derfor veldig nyttig.

Til slutt uttrykker Heidi.

– Og for all del. Nyt studietiden!

 

#RealfagUiB